Sara Moors

Lid nationaal partijbestuur

Onze samenleving heeft nood aan verbondenheid. Polarisatie en fake news zorgen voor wantrouwen en verzuring. Voor Sara, die een achtergrond in communicatie heeft, is duidelijke, verduidelijkende en eerlijke communicatie een noodzaak. Daarop blijft Sara hameren in het partijbestuur. Met communicatie op mensenmaat, die verbindt en enthousiasmeert, kunnen we mensen opnieuw doen geloven in de politiek. Ook binnen de partij wil ze verbinden, over alle lagen heen.

Sara bouwt aan een warme samenleving, waarin iedereen een plaats heeft en gelijke kansen krijgt. Daarbij gaat ze geen thema uit de weg. Er is nog werk aan de winkel op veel vlakken: werkbaar werk, LGBTQI, gender, diversiteit ... Anders samenleven, daar hoort voor haar ook een andere visie op ruimtelijke ordening bij: nieuwe woonvormen en een betere inrichting van onze leefwereld dragen evenzeer bij aan een betere toekomst.

In de actieve politiek is Sara nog een groentje, maar wel eentje die snel uit de startblokken schoot. Zo beitelt ze als co-voorzitter van Groen Limburg aan een (h)echt team Groen Limburg. Lokaal maakt ze deel uit van een wijkcomité om de mensen van de buurt terug dichter bij elkaar te brengen en werkte ze als trekker mee aan een participatietraject rond mobiliteit. Ze werkte bij televisieproductiehuizen en zo werd communicatie op mensenmaat haar prioriteit. Nu is ze zelfstandig koffieconsulente en wil ze Belgen de echte smaak van goede en eerlijke koffie leren ontdekken.