17 mei 2011

Schauvliege kortwiekt vogelopvangcentra

Vorig jaar vingen de Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC’s) 26.506 dieren op, een stijging met 13 procent ten opzichte van 2009. De subsidies voor de VOC’s stegen echter niet mee. Integendeel: ook de VOC’s moesten in de besparingsronde de kaasschaaf ondergaan.


Bovendien werden de subsidies voor de Vogelopvangcentra in 2010 en 2011 systematisch te laat uitbetaald. De wetgeving stelt nochtans duidelijk dat de VOC’s; voor aanvang van het werkjaar hun subsidies moeten uitbetaald krijgen. In 2011 duurde het echter tot maart en in 2

010 zelfs tot mei vooraleer Vlaanderen de subsidies uitkeerde.

Dit jaar hadden de Vogelopvangcentra op basis van hun werking recht op 389.129 euro aan subsidies, maar was slechts 355.000 euro in de begroting voorzien. Vorig jaar kon dankzij een Lotto-subsidie die kloof enigszins gedicht worden, of die Lotto-subsidie voor 2011 beschikbaar is, kon minister Schauvliege niet zeggen. En al is het mooi dat de Lotto de Vogelopvangcentra steunt, een leefmilieubele

id moet uitgaan van structurele financiële ondersteuning.

Voor volgend jaar ziet het er nog somberder uit. Omdat de VOC’s; steeds meer dieren moeten opvangen, zal naar schatting 430.000 euro nodig zijn om een efficiënte werking mogelijk te maken. In de begroting is na de kaasschaaf-besparingsronde slechts 332.500 euro voorzien. In antwoord op mijn vraag om uitleg daarover zei minister Schauvliege dat ze niet zinnens was om meer middelen te voorzien voor de Vogelopvangcentra.

Dat dergelijke onvoorspelbare en bovendien ontoereikende subsidiëring de werking van de VOC’s; in het gedrang bracht, spreekt voor zich. Tegelijkertijd doet de overheid zelf steeds meer beroep op de Vogelopvangcentra: 16 procent van alle opgevangen vogels worden via Justitie, na inbeslagnames, aangeleverd.

De Vogelopvangcentra moeten steeds meer doen met steeds minder middelen. Een echte minister van Leefmilieu zou er werk van maken om extra budgetten te zoeken voor zinvolle initiatieven als de VOC’s;. Minister Schauvliege doet net het omgekeerde: ze verbergt zich achter de beperkingen van de begroting, en kortwiekt daardoor in de praktijk de Vogelopvangcentra.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren