01 maa 2016

Elisabeth Meuleman

De Vlaamse regeringen zeggen al jaren dat ze er voorstander van zijn. “Maar in de praktijk namen ze beslissingen die het dubbel gebruik heel moeilijk maken. De politieke beslissing om schoolinfrastructuur via privaat-publieke samenwerking (PPS) te bouwen heeft als gevolg dat de privé-partner moeilijk doet over het gebruik van de gebouwen na de schooluren”, onthult Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Iedereen vindt het een goed idee, en het is ook een zeer goed idee: de speelplaatsen, lokalen en sportzalen van scholen na de lesuren openstellen voor gebruik door verenigingen. En in de vakantieperiodes gebruiken voor speel-, jeugd- en sportpleinwerking. Zodat het belastinggeld dat geïnvesteerd werd in deze infrastructuur dubbel rendeert: voor de scholieren, en ook voor de mensen uit de buurt.

Sommige scholen die hun gebouwen willen openstellen na de lesuren, botsen op een waarschuwing van de nv Scholen voor Morgen de schoolbouw mee financierde. Die verwijst dan naar de afgesproken “bezettingsmatrix”. Bij sommige scholen gaat die uit van een normaal schools gebruik en een zeer luw gebruik door derden. Een schooldirecteur meldde ons dat hij er als gebruiker niet mee doet wat hij wil: “We moeten zelfs het gebruik van onze refter voor een oudercontact drie maanden op voorhand aanvragen. We zijn al gewaarschuwd voor het feit dat voor Scholen van Morgen nv dergelijke schoolgebouwen in de eerste plaats gezien worden als investeringen die niet mogen ontwaarden door extra slijtage”.

“Het concreet gevolg is dat scholen niet durven om hun gebouwen open te stellen voor activiteiten na de lesuren”, analyseert Elisabeth Meuleman: “De politieke beslissing van de Vlaamse regeringen om de infrastructuur via PPS te bouwen, leidt er dus toe dat minder mensen kunnen gebruik maken van schoolgebouwen na de lesuren. De Vlaamse overheid laat de directeurs in de steek. Het kan niet zijn dat een schooldirecteur een hele onderhandeling moet voeren met een privé-partner, gewoon om de speelplaats na de uren te laten gebruiken. De regering moet voorzien dat het gebruik na de lesuren een standaardclausule is in de PPS-contracten”, zegt Meuleman.

Vlaamse Regering predikt meervoudig gebruik, maar doet het omgekeerde. Zowel in het regeerakkoord, beleidsnota en beleidsbrief onderwijs, als in het Masterplan scholenbouw schuift Crevits multifunctioneel gebruik expliciet als doelstelling naar voor. Maar in de praktijk ontmoedigt ze dit door te werken met een privé-partner.

“Groen vraagt dan ook dat de minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) ingrijpt, en een einde maakt aan deze kafkaïaanse toestanden. De mensen in de (bonte) buurt, de jeugdverenigingen hebben het recht om die gebouwen gebruiken, ze werden immers deels gefinancieerd met belastingsgeld. Het dubbel gebruik van de gebouwen mag niet verhinderd worden door winstbejag van privé-partners”, besluit Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren