Denk jij dat de toekomst eerlijker en groener kan? Simon ook. Hij is ervan overtuigd dat we met daadkracht en samenwerking kunnen zorgen dat iedereen mee kan, hoe groot de uitdagingen ook zijn.


Eerlijke kansen… de eerste 1000 dagen al

De eerste 1000 dagen van een kind zijn essentieel in de ontwikkeling. Als docent en onderzoeker Pedagogie van het Jonge Kind is het mijn rotsvaste overtuiging dat Vlaanderen hierin meer en gerichter moet investeren, o.a. via de kinderopvang. Om gelijke kansen te vergroten en armoede te bestrijden, dienen gezinnen duurzaam en outreachend ondersteund te worden.


Goed onderwijs en eerlijk klimaatbeleid

Simon denkt graag outside-the-box. Hij gelooft ook dat de ganse (politieke) wereld dat méér zou moeten doen. Ons onderwijssysteem kraakt; het is aan ons om daar snel en krachtig op in te spelen. Hij wil ook z’n schouders zetten onder een eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. Er mag niemand uit de boot vallen. Want enkel als iedereen mee kan, komen we samen verder. Enkel als we samenwerken, durven én doen. Enkel met Groen.

Met een stem voor Groen kies je voor positieve verandering.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?