09 mei 2011

Filip Watteeuw

Hoewel het aantal vrouwen in absolute topfuncties bij de Vlaamse overheid al enkele jaren stijgt en in 2009 25% bedroeg, is dit bij het middenkader niet het geval. Na een jarenlange stagnatie op 26 à 27%, is er in 2009 zelfs sprake van een daling tot 25,8%. Het streefcijfer van 33% vrouwen in het middenkader tegen eind 2010 wordt niet gehaald.Dit blijkt uit het antwoord van minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois op een parlementaire vraag van Filip Watteeuw (Groen!). De minister heeft geen verklaring voor deze tegengestelde evoluties. Het valt wel op dat er een beter genderevenwicht is in de groep van de jongere middenkaders dan bij de oudere.

Gemiste kans

Filip Watteeuw: ‘Er kwamen in 2009 22 nieuwe functies in het middenkader bij. Daarin werden slechts 3 vrouwen benoemd. Dit is echt een gemiste kans, want het aantal functies in het middenkader zal volgens de minister de komende jaren wellicht niet sterk meer toenemen. Het betekent dat de inhaalbeweging dreigt stil te vallen, aangezien de vrouwen in de middenkaders juist de pool vormen waaruit kan gevist worden voor de topfuncties.’
De ondervertegenwoordiging van vrouwen in het middenkader is het grootst bij de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (15,38%), Cultuur, Jeugd, Sport en Media (7,69%) en Mobiliteit en Openbare Werken (15,09%). Ondanks de globale positieve evolutie in het topkader, zijn de vrouwen daar nog ernstig ondervertegenwoordigd bij de beleidsdomeinen Landbouw en Visserij (0%), Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (18,18%), Leefmilieu, Natuur en Energie (15,38%) en Mobiliteit en Openbare Werken (0%).
Filip Watteeuw: ‘De verschillen zijn erg opvallend. Een aantal beleidsdomeinen moeten bijkomende inspanningen leveren.’
Een onderzoek van de dienst Emancipatiezaken geeft onder meer de volgende knelpunten voor vrouwen in middenkaders aan:
- Veel kaderfuncties worden enkel opengesteld voor statutairen, terwijl proportioneel meer vrouwen dan mannen contractueel in dienst zijn
- te veel nadruk op inhoudelijke kennis in plaats van op de leidinggevende competenties van kandidaten
- onvoldoende tijd om de selectierondes voor te bereiden
- moeilijke combineerbaarheid met het gezin
- zware werkbelasting en gebrek aan flexibiliteit
- minder netwerken om beroep op te doen
Er worden ook een aantal aanbevelingen geformuleerd om deze knelpunten aan te pakken, waarover momenteel consultaties lopen binnen de administratie.
Echt engagement gevraagd
Filip Watteeuw: ‘Het is positief dat de minister aangeeft bijkomende maatregelen te willen nemen om het aantal vrouwen in het middenkader te doen stijgen. Wel jammer dat tegelijk de datum voor het behalen van de streefcijfers verschoven wordt naar 2015. Het gevoerde beleid was blijkbaar niet krachtdadig genoeg, ik vraag dat de Vlaamse Regering zich echt engageert om het nu beter te doen.’
Op de Vlaamse kabinetten is dit vooralsnog niet het geval:
Slechts 23,7% van de topmedewerkers op de kabinetten van de Vlaamse Regering zijn vrouwen. De regering Peeters II scoort wat dat betreft minder goed dan de vorige regering, Peeters I. Met maar 2 vrouwen op de 14 kabinetschefs (14,3%) (cijfers van juli 2010) blijft het percentage vrouwelijke kabinetschefs ver onder de 31% van mei 2009.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren