07 okt 2011

Stefaan Van Hecke

De Panorama-reportage over de werking van de Hasseltse politie roept vele vragen op. De beschuldigingen over normvervaging, pesterijen en corruptie moeten zo snel mogelijk onderzocht worden, net als de tegenbeschuldiging over valsheid in geschrifte. Dat is een taak voor het Comité P en het gerecht. Maar los daarvan toont deze reportage aan dat een grondige bescherming voor “klokkenluiders” nodig is. Kamerleden Van Hecke (Groen!) en Gilkinet (Ecolo) hopen dan ook dat deze reportage de nodige steun creëert bij andere partijen om het voorstel tot bescherming van klokkenluiders dat zij reeds in de vorige legislatuur indienden, snel goed te keuren.

Stefaan Van Hecke, Kamerlid Groen!: ”Een ambtenaar die normvervaging of corruptie vaststelt moet die in alle veiligheid kunnen melden. Dat doe je eerst en vooral bij de hiërarchische overste of de bevoegde interne controledienst. Soms is het nodig dat die ambtenaar beschermd wordt tegen pesterijen en intimidaties. Daarom willen we een beschermend statuut voor deze klokkenluiders instellen.”

Groen! en Ecolo geven daarom in het wetsvoorstel de federale ombudsmannen een nieuwe taak: het onderzoeken van meldingen van personeelsleden van een federale administratieve overheid. Tevens krijgen de ombudsmannen de bevoegdheid deze personeelsleden onder bescherming te plaatsen. Uiteraard wordt hiermee geen enkel oordeel geveld over de inhoud van de dossiers, aangebracht door klokkenluiders. Het wordt dan de taak van de federale ombudsmannen om de dossiers verder te onderzoeken. Dit wetsvoorstel moet echter mogelijk maken dat informatie over mogelijke onregelmatigheden binnen administraties correct en te gronde wordt behandeld.

”Het onderzoek naar de meldingen die klokkenluiders aanbrengen, ligt met ons voorstel in veilige, onafhankelijke en discrete handen. Los van de discussie over wie gelijk heeft in het Hasseltse dossier, zou tal van menselijk leed en verloren energie bij beide partijen gespaard gebleven zijn, indien de aanklagers van een beschermend statuut hadden kunnen genieten”, besluit Van Hecke.

Groen! en Ecolo hopen dan ook dat de geesten bij de andere politieke partijen gerijpt zijn, zodat er snel werk gemaakt kan worden van de bespreking en de goedkeuring van hun wetsvoorstel.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren