07 sep 2010

Bart Staes

Ronduit teleurstellend was zoals gevreesd en verwacht de toespraak over de Staat van de Europese Unie die Commissievoorzitter Barroso deze morgen hield voor een voltallig Europees Parlement.

Dat stelt europarlementslid Bart Staes (Groen!): "De reden waarom wij als groenen Barroso niet een tweede keer als Commissievoorzitter wilden, werd vandaag weer herbevestigd. Hij formuleerde wel mooie ambities, maar toonde niet de noodzakelijke strijdlust en creativiteit om de nationale regeringen mee te krijgen en de EU te laten doen wat vandaag zo dringend nodig is."

Staes: ”De Europese Commissie houdt Europa draaiende in tijden van crisis, maar het kraakt aan alle kanten. De kansen om sterker uit de financiële, economische en klimaatcrisis te komen worden keer op keer gemist. Daardoor verliest de EU aan invloed in de wereld en aan steun onder haar burgers. De paradox is dat steeds minder burgers de EU instellingen vertrouwen maar wel de EU als belangrijkste factor zien om de sociaaleconomische problemen op te lossen.”

”Veel van de uitdagingen waar we voor staan, van het temmen van financiële markten tot het opeisen van een leidende rol in de groene economie van de toekomst, bevinden zich op het snijvlak van Europese en nationale bevoegdheden. De medewerking van de lidstaten is nodig. Maar in veel nationale hoofdsteden staat men met de rug naar Brussel. Hoe langer hoe meer verdedigen nationale politici enge nationale belangen. Ze vergeten daarbij de belangrijkste historische les sinds WOII: juist Europese samenwerking was de beste garantie voor hun nationale belangen. We hebben een Europese president nodig die opkomt voor sociale en burgerrechten van een half miljard burgers en die het échte verhaal durft te vertellen."

”Barroso is bezig met zijn tweede termijn en hoeft de nationale regeringsleiders niet langer te vriend te houden voor zijn herverkiezing. Ik had gehoopt dat we daardoor een strijdbaardere Commissievoorzitter te zien zouden krijgen.” Helaas heeft Barroso niet duidelijk gemaakt hoe hij de lidstaten bij de les gaat krijgen. Staes: "De plannen die hij vandaag ontvouwde, zijn niet concreet genoeg om ook maar enige begeestering te brengen. Een echt Europees asielbeleid, een gemeenschappelijk en efficiënter defensiebeleid? Prachtig, maar hoe dan? Een heffing op financiële activiteiten? Hoog tijd, maar waarom schiet de Europese Commissie het best uitgewerkte voorstel, een Tobintaks op financiële transacties, dan af?"

Magere oogst en groene relance

De invoering van Europese obligaties voor nieuwe infrastructuur, 1 miljard extra voor mondiale armoedebestrijding (de Millenniumdoelen), dat waren nog de meest tastbare nieuwe voorstellen van Barroso, stelt Staes. ”Een te magere oogst. Daar zal geen nationale minister ook maar een minuut van wakker liggen.”

Het EP speelt wel de rol van aanjager van groene innovatie die zo dringend nodig is om de klimaatdoelstellingen en economische relance te bewerkstelligen. Vandaag keurde het EP het rapport van mijn groene collega Schroedter over het creëren van groene jobs in een duurzame economie goed. Staes: "De rapporteur verwijst naar de IAO-definitie, waar een arbeidsplaats groen is als die bijdraagt aan duurzame bedrijfsvoering en een sociaal Europa. Ruimer dus dan de hoogtechnologische banen in de sector van energie en milieubeheer waar de Commissie op doelt."

Waar het EP voor pleit is dus een ambitieus duurzaam industriebeleid, gericht op efficiënt gebruik van hulpbronnen, met fatsoenlijke, goed betaalde jobs. Een concrete aanbeveling is om het bedrijfsleven meer te betrekken of de regionale overheden te stimuleren om wettelijke kadervoorwaarden, markteconomische sturingsmechanismen, subsidies en openbare aanbestedingen op dit doel af te stemmen. Of meer in te spelen op de behoefte aan nieuwe vaardigheden, maar evenzeer op de installatie van sociaal overleg of collectieve arbeidsovereenkomsten in de nieuwe bedrijfstakken en -sectoren. De productiedruk in de nieuwe sectoren is vrij hoog en de neiging om goede arbeidsvoorwaarden te garanderen klein. Hierdoor zijn werknemers uit de traditionele industrietakken, met traditioneel degelijke sociale bescherming niet makkelijk te motiveren de overstap te maken.

Staes: "De Unie heeft de verplichting strijd te leveren tegen de opwarming van de aarde en daarom is een goede strategie nodig voor een maatschappelijk verantwoorde transformatie naar een meer groene economie."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren