03 jul 2013

Elisabeth Meuleman

Beste heren ministers, collega’s,Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen stijgt. Het aantal jobs in de industrie neemt systematisch af. De loonkost in Vlaanderen blijft stijgen. In juni, mijnheer de Minister-President, was voor u de maat vol. Twee buitenlandse bedrijven goed voor 1200 arbeidsplaatsen beslisten zich niet in Limburg, te vestigen, maar in Nederland. Oorzaak: te hoge loonkost in Vlaanderen.

Prompt kwam er een loontop met uw collega’s; van de deelregeringen en met premier Di Rupo. Conclusie: gedaan met zwartepieten. De federale regering en de deelstaten pakken een relancebeleid samen aan. Een algemene loonlastenverlaging op federaal niveau zal door een extra bijdrage van Vlaanderen mogelijk worden gemaakt. De minister-president van de Vlaamse regering kiest voor samenwerkingsfederalisme.

Tiens, vroegen wij ons hier vorige week al op dit spreekgestoelte af, is dit het standpunt van de hele Vlaamse regering? Neen, zo werd vrijdag duidelijk. ‘Er komt geen extra bijdrage vanuit Vlaanderen voor een loonlastenverlaging op federaal niveau, zo liet uw Minister van werk, minister Muyters optekenen. ”Als Peeters lagere loonlasten wil, dat ze dan maar via de staatshervorming regelt dat Vlaanderen bevoegdheid over de loonlasten krijgt” - einde citaat.

Gisteren schoot Minister Bourgeois u nog eens in de rug. Ook hij vertikt het om een loonkostverlaging in de vorm van een gezamenlijke oplossing met de federale regering te aanvaarden. Hij haalt het aloude vehikel MARIVLAM nog eens boven - een Vlaamse vermindering van de vennootschapsbelasting.

En zo, Mijnheer de minister-president, moest u vrijdag weer brandjes blussen. U doet nog weinig anders, u wordt zo stilaan een professioneel politieke pompier.

Mijnheer de minister president, Vlaanderen dreigt economisch achterop te geraken. Hoe komt dat? Door een ideologische obsessie van de N-VA die zo sterk is dat de partij de belangen van de Vlamingen er aan opoffert. Alles moet wijken voor de staatshervorming. Een oplossing voor de loonkost waarvoor moet samengewerkt worden met de federale overheid is op voorhand uit den boze. Dat heet ideologische verstarring.

Groen ziet het anders. Als federaal de loonlasten wil verlagen in ruil voor regionale steun dan is dat een goede zaak. Dan is dat positief, niet alleen voor de Vlaamse ondernemers maar ook voor de Vlaamse werknemers. Als op die manier de concurrentiepositie van Vlaamse bedrijven wordt versterkt dan is dat in het voordeel van iedereen. Welk voordeel heeft de Vlaming er bij, als we gewesten uit elkaar spelen en tegen elkaar opzetten? Welk voordeel is er aan uw Vlaams Marivlam verhaal dat deloyale concurrentie tussen de gewesten zou organiseren? In welk opzicht is de Vlaamse Marivlam beter, voor de werkende Vlaming en voor de bedrijven? Ik zal het u zeggen : in geen enkel opzicht, behalve dat het Vlaams is. Dat is blinde ideologie. Dan maakt de de N-VA het welzijn de Vlamingen ondergeschikt aan haar eigen ideologische agenda en electoraal gewin.

Ministers Muyters en Bourgeois, ik denk dat veel Vlaamse werknemers en bedrijven graag duidelijkheid willen :

o Steunen jullie nu al dan niet een loonkostverlaging als die op federaal niveau tot stand komt? Of moet die wijken voor de Vlaamsnationalistische ideologie?
o Hoe kan u garanderen dat er geen tekorten zijn bij de gemeenten zonder dat de gemeenten een sociale kaalslag zullen moeten organiseren, en wat als blijkt dat die er wel zijn?
o Willen jullie een deel van de kost van usurperende bevoegdheden (voorbeeld : energiefiscaliteit of ontwikkelingssamenwerking) op termijn overnemen of wijzen jullie alle verantwoordelijkheid terzake af, wat de gevolgen ook mogen zijn op het terrein?
En, om te eindigen, terug bij u, mijnheer de Minister-President, ”Quosque Tandem?" Hoelang nog? Hoe lang nog laat u zich binden door de ideologische agenda van de N-VA? Hoe veel emmers water gaat u nog aandragen voor een partij die er genoegen in stelt om altijd weer vuurtjes te stoken in uw regering?

U heeft het niet zo voor ideologische obsessies..hoe vaak heeft u niet gezegd dat het u niet kan schelen welke kleur een kat heeft als ze maar muizen vangt...U weet dat het essentieel is voor Vlaanderen dat die loonlastenvermindering er komt, en dat het goed is voor Vlaanderen als het federaal niveau U lastenverlaging voorstelt in ruil voor regionale solidariteit...Maar u blijft aarzelen. Wat ik nu zie is hoe langer hoe minder een kat die muizen vangt voor Vlaanderen...De kat is zelf een bange muis geworden, opgejaagd door de electorale agenda van de N-VA.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren