Diverse samenleving

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of gezondheidstoestand leggen bij elk van ons andere accenten. Die ‘verschillen’ worden almaar beter zichtbaar: in onze steden, maar ook op ons platteland. Diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving, maar samenleven in verscheidenheid is niet altijd even eenvoudig. Dat vraagt om een heel eigen aanpak. Groen komt met een omvangrijk, concreet programma om de positieve krachten in onze diverse samenleving te mobiliseren.

Meer in detail

Samenleven betekent niet dat mensen alleen maar naast elkaar leven en elkaar gedogen. Groen vindt het essentieel dat mensen opnieuw écht leren samenleven. Daarom doen we aan politiek voor iedereen en hebben we oog voor de specifieke maatregelen die minderheidsgroepen in onze samenleving nodig hebben.

Groen bouwt aan een samenleving waar mensen écht willen samenleven en begrip hebben voor elkaar. Als we onze sociale netwerken zien afbrokkelen, als omgangsvormen ruwer worden en als we de solidariteit zien verminderen, dan is zowel voor de overheid als voor de burgers het ogenblik aangebroken om opnieuw te leren samenleven in diversiteit. De overheid heeft daarbij de opdracht om burgerschap actief aan te moedigen.

Achterstelling wil Groen op alle beleidsniveaus tegengaan. Wij willen jongeren meer kansen geven in het onderwijs en we streven naar een evenredige deelname aan de arbeidsmarkt. Zo ontstaat een veel sterkere emancipatiebeweging, omdat ze voortvloeit uit sociale mobiliteit. Emancipatie en empowerment bieden immers perspectieven.

Diversiteit is de norm geworden in onze samenleving. In zo’n samenleving gaan individuen en gemeenschappen weer met elkaar in dialoog om elkaar te leren begrijpen en om duidelijke afspraken te kunnen maken. Het is de overheid die zo’n structurele dialoog blijvend en voortdurend organiseert: etnisch-cultureel, maar ook tussen gemeenschappen van jongeren, ouderen, tussen verschillende levensbeschouwingen, enzovoort.

Het middenveld en actieve burgerinitiatieven vindt Groen daarbij onmisbare partners. Zij reiken de overheid meer mogelijkheden aan en bekijken het beleid vanuit een kritisch-constructieve bril. Groen wil ook voor vrijwilligers een actief beleid voeren. Zo geven we ze groeikansen en kunnen ze hun rol voluit spelen.