Economie

Het is hoog tijd dat we de wegwerpeconomie achter ons laten en evolueren naar een kringloopeconomie waarin waarden, welzijn, kansen en een duurzame, gezonde toekomst centraal staan. Voor ons, onze kinderen en hun kinderen. Wij kiezen voor een economie met meer gemeenschappelijk belang en minder eigenbelang. Een economie waarin waardecreatie ruimer gaat dan enkel financieel gewin. Een economie die ten dienste staat van de mens en niet omgekeerd. Een economie waarin iedereen volwaardig kan participeren. Zo geven we ruimte aan delen, innovatie en nieuwe verdienmodellen waarbij maatschappelijke en economische belangen samengaan. We zetten onze schouders onder (nieuwe vormen van) sociale bescherming. Sociale rechtvaardigheid en diversiteit vormen bouwstenen van een bloeiende economie. Kwaliteit gaat boven kwantiteit, op alle vlakken.

Meer in detail

Het oude economische model, verslaafd aan olie, gas, steenkool en oneindige groei, heeft zijn grenzen bereikt. Winstbejag brandt mensen op. Kortgeschoolden vinden geen werk en langgeschoolden kreunen onder de werklast. Onze industrie is een van de meest energieverslindende ter wereld. Voor onze grondstoffen zijn we afhankelijk van buitenlandse, vaak onstabiele, mogendheden.

Het kan anders. Dat zien we bij al die creatieve ondernemers die zich niet laten dwingen in het keurslijf van een voorbijgestreefd oud-industrieel model. Of bij die nieuwe generatie leidinggevenden van grote bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen. Of bij werknemers die van onderuit het werk anders organiseren en actie ondernemen.

Groen streeft een waardengedreven economie na, die de sociale en ecologische effecten van het ondernemen mee inrekent. Samen met en gedragen door mensen die waarde willen creëren voor elkaar, voor de samenleving, voor de natuur en voor zichzelf. Stuk voor stuk doeners die een deel van de oplossing willen zijn. Doeners die durven dromen, zoeken naar oplossingen en de handen uit de mouwen steken. Mét een overheid als partner die innovatie en positief ondernemerschap stimuleert.

Laat ons het huidige beleid open breken en kiezen voor ‘de economie van de samenwerking’ waarin machtsconcentraties plaats maken voor netwerken waarin openheid en gelijkheid centraal staan. Er beweegt veel. Groen geeft samen met alle doeners die beweging richting. Samen laten we de economie kantelen naar een economie op mensenmaat.

De macht is niet meer aan groot. De kracht is aan klein. Aan mede-werkers die samen initiatieven nemen, dingen realiseren en die in hun activiteit of job voldoende autonomie krijgen. Aan ruimte voor ondernemen, in de ruimste zin. Aan mensen, bedrijven en organisaties die via experiment aan betere oplossingen werken. Aan de lokale economie. Aan de kleine en middelgrote bedrijven. Weg van financiële zeepbellen, moordende werkritmes, uitputting van natuurlijke grondstoffen en materialistische mantra’s. Op naar een leven met ruimte voor kwaliteit en welzijn. Naar meer ademruimte.