Energie

De hervorming van de energiesector wordt één van de meest ingrijpende uitdagingen voor onze samenleving. Energie is van levensbelang voor onze economie, maar ook voor ons dagelijkse leven: om het licht aan te steken, ons huis te verwarmen of ons te verplaatsen bijvoorbeeld. Onze energie vandaag is verouderd en vervuilt sterk. Groen wil komen tot een modern, duurzaam en democratisch energiemodel. Daarvoor verlagen we ons energieverbruik drastisch en schakelen we om naar hernieuwbare energie.

Meer in detail

Energie: schoon, slim en sociaal

We kunnen de uitstoot van broeikasgassen alleen maar terugdringen, als we omschakelen naar koolstofarme energie. Zo verzekeren we ook onze bevoorradingszekerheid. Vandaag besteden we miljarden euro’s aan de invoer van fossiele brandstoffen. Groen wil dat geld investeren in onze eigen economie en zo een heleboel nieuwe jobs creëren. Bij de omschakeling naar duurzame energie spelen burgers en energiecoöperaties een belangrijke rol. Wat volgt, is een democratische omwenteling van het energielandschap. 

Groen gaat voor honderd procent duurzame energie tegen 2050. Studies bevestigen dat het kan, als we vandaag de juiste keuzes maken. We kiezen resoluut voor de toekomst en klampen ons niet krampachtig vast aan het verleden. Uitstel zou op termijn handenvol geld kosten.  

Een eerste cruciale stap zetten we met intensieve energiebesparing in gebouwen, industrie en transport. Als onze woningen energiezuiniger worden, daalt de energiefactuur. Daarbij blijft niemand in de kou staan: iedereen heeft recht op een energiezuinige woning. In de industrie leidt energiebesparing tot minder kosten en meer innovatie. 

We ontwikkelen een duurzame energiemix: zonne- en windenergie, waterkracht, geothermie, duurzame biomassa en golf- en getijdenenergie. We maken werk van het energienet van de toekomst binnen een Europees perspectief.

Voor kernenergie is er geen plaats meer. Groen wil af van die dure, vervuilende en gevaarlijke technologie uit het verleden. We willen de kernuitstap stapsgewijs en consequent realiseren. Te lang blijven vasthouden aan de oude kerncentrales vergroot immers de veiligheidsrisico’s, zorgt voor een verdere opstapeling van radioactief afval en houdt de doorbraak van hernieuwbare energie tegen. Ten laatste tegen 2025 zijn alle kerncentrales dicht. Nieuwe kerncentrales zijn uiteraard uitgesloten.

Groen wil fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool en gas zoveel mogelijk ondergronds houden. Nieuwe steenkoolcentrales zijn uit den boze. Alleen conventioneel gas heeft nog een rol als overgangstechnologie, maar schalie- en steenkoolgas zijn helemaal geen optie.