Financiële sector

De financiële sector bewaart vermogens op een veilige manier en verschaft kapitaal. Als hij goed werkt, is hij de olie in het ingewikkelde raderwerk van onze moderne economie. Maar jarenlange deregulering, schaalvergroting en almaar riskantere beleggingsstrategieën pompten de financiële markten eind 2007 op tot onhoudbare proporties. De financiële sector ontspoorde en er zijn diepgaande hervormingen nodig om hem weer ten dienste te stellen van de samenleving.

Meer in detail

Door de grote deregulering van de financiële sector die op gang kwam vanaf 1980 loonde het om – op zoek naar grotere winsten – steeds meer onverantwoorde risico’s te nemen. Door het gebrek aan regels konden grote spelers de grote winsten zelf op zak steken en de grote verliezen gewoon doorschuiven naar de belastingbetaler. Dat maakte het financiële systeem onhoudbaar.

De verhalen over misbruik, bedrog en schandalen bij het begin van de crisis zwengelden de roep naar een hervorming van de bankensector aan. Maar het aantal hervormingen sedertdien oogt zeer mager. Ondanks alle adviezen van gerenommeerde experts besliste België zijn spaarbanken, zakenbanken en verzekeraars toch niet te splitsen. Ook andere noodzakelijke hervormingen sneuvelden onder zware druk van de bankenlobby en zo keren de wilde winsten van weleer stilaan terug. Terwijl de samenleving nog kreunt onder de schulden van de vorige crisis, keert de financiële sector terug naar de onverantwoorde risico’s van voor de crisis. 

Groen wil de financiële sector weer ten dienste stellen van de samenleving. Naast nieuwe regels en betere controles willen we ook oude veiligheidssystemen opvissen, die decennialang goed hebben gewerkt. We willen de zakenbanken, spaarbanken en verzekeraars splitsen. We kiezen voor een divers bankenlandschap met klassieke banken, coöperatieve banken en op zijn minst één overheidsbank. Zo’n gevarieerd bankenlandschap is veel beter bestand tegen schokken. Dankzij een grotere specialisatie ontwikkelt het een meer gerichte dienstverlening, die de reële economie ten goede komt. Voorbeelden uit het verleden en uit het buitenland leren ons dat ten overvloede.

Groen wil zowel in België als internationaal de impact van eventuele crisissen beperken. Dat doen we door risico’s beter te identificeren via onafhankelijke noteringsagentschappen. Met betere regelgeving verkleinen we de risico’s bij instellingen, producten en beleggers. Als het toch nog fout loopt, zorgen goed gefinancierde waarborgfondsen en stevigere buffers voor betere bescherming.