Gezondheid

Groen wil een ecologische gezondheidszorg. We investeren in preventie. Iedereen heeft recht op kwalitatieve gezondheidszorg. De patiënt moet centraal staan en mensen moeten de kans krijgen om op een gezonde manier te genezen. De ziektes van vandaag ontstaan vaak uit de manier waarop we leven, werken, schoollopen of ons verplaatsen. Groen wil in de eerste plaats de oorzaken aanpakken. Een gezonde en veilige leef- en woonomgeving kan heel wat ziektes voorkomen.

Meer in detail

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom wil Groen preventie veel hoger op de agenda. Als minder mensen ziek worden, heeft dat een heilzaam effect op de kosten van onze gezondheidszorg. Groen wil preventief aan gezondheid werken door meer structurele maatregelen te nemen. We moeten op een veel gezondere manier kunnen werken, schoollopen, wonen of ons verplaatsen. Groen wil de vervuiling binnen- en buitenshuis aanpakken. We willen ziekmakende armoede aanpakken en we rekenen op een duurzame, gezonde landbouw om ons veilig voedsel te garanderen. 

Ziekte maakt mensen kwetsbaar, ook financieel. Groen vindt dat elke zieke – los van zijn financiële mogelijkheden – recht moet hebben op de juiste gezondheidszorg en zich geen zorgen moet maken over de factuur. Gezondheidsrisico’s moeten voldoende gedekt zijn door een publieke en solidaire basisverzekering. Ook zonder private hospitalisatieverzekering moet elke vorm van gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar blijven.

Essentieel is dat patiënten het recht hebben om zelf mee te beslissen. Door patiëntenrechten en de participatie van patiënten te versterken creëren we een gezondheidszorg op maat van de patiënt, eerder dan op maat van de zorgvoorziening. De zorg vertrekt vanuit een holistische mensvisie en richt zich niet alleen op het zieke orgaan, maar ook op de mens rond dat orgaan. 

Zieke mensen moeten op een gezonde manier kunnen genezen. Overconsumptie van geneesmiddelen, het nodeloos opdrijven van technische prestaties of therapeutische hardnekkigheid zijn slecht voor de gezondheid, duur voor de zieke en onbetaalbaar voor de ziekteverzekering. In de nabije toekomst hebben we alle middelen nodig om de vergrijzing op te vangen. Daarom wil Groen de prestatiegebonden financiering hervormen en de prijs van geneesmiddelen en hulpmiddelen drukken met behulp van openbare aanbestedingen.