Internationaal

Tot nu toe was globalisering vooral een economisch verhaal. De stijgende welvaart in groeilanden was grotendeels gebaseerd op een financiële en ecologische schuld. Bovendien had de toenemende ongelijkheid in alle landen almaar vaker negatieve sociale en maatschappelijke gevolgen. Groen plaatst daarom een eerlijke herverdeling op de internationale agenda en wil aan de economische globalisering dringend een sociale en ecologische dimensie toevoegen.

Meer in detail

Eerlijke globalisering

Om tot die duurzame ontwikkeling te komen bepleit Groen eerlijke regels voor internationale handel. De minst ontwikkelde landen krijgen een voorkeursbehandeling om hun opkomende industrieën te beschermen. Het Belgisch en Europees handels- en investeringsbeleid hanteert hoge sociale standaarden en milieunormen. Wereldwijd publieke goederen, zoals water, genetische verscheidenheid of mariene bronnen, kunnen voor Groen nooit handelswaar zijn of geprivatiseerd worden.

Groen vindt dat het Belgisch internationaal beleid zich zeer consequent hoort op te stellen ten aanzien van mensenrechten. Voor Groen werkt het Belgisch beleid op elk niveau actief mee aan de bescherming en de naleving van de mensenrechten. Ook in eigen land wordt daar zeer nauwlettend op toegezien, want wie het eigen huis niet op orde heeft, is niet geloofwaardig in de kritiek op anderen. 

Veiligheid is niet hetzelfde als militaire afschrikking. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Groen zet in op conflictpreventie, conflictbemiddeling en burgerlijke straffen, zeker op menselijk maar ook op financieel en strategisch vlak. Groen ziet veiligheid in een breder kader waarin ook onder meer ongelijkheid, klimaat, migratie en handelsbeleid een plaats krijgen. De Verenigde Naties en de Europese Unie zijn het best geplaatst om op dat vlak een alomvattende visie en beleid te ontwikkelen.

Economische groei alleen vermindert extreme armoede niet. Naast het wegwerken van extreme armoede heeft ontwikkelingssamenwerking ook een regulerende en herverdelende rol. Ontwikkelingssamenwerking zorgt ervoor dat de welvaart bij iedereen terechtkomt door capaciteitsversterking, hulp aan sociale beschermingsvloeren en de correcte inning van belastingen. Groen bepleit tot slot dat 0,7% van het bruto nationaal product (bnp) daadwerkelijk naar ontwikkelingssamenwerking gaat, zoals dat overigens wettelijk is voorzien.