Klimaat

Groen wil een veel ambitieuzer klimaatbeleid dan het huidige. Dé grote uitdaging voor dit decennium is het om de klimaatopwarming te beperken. Als we de klimaatopwarming onder de 2° Celsius willen houden, dan moeten er nú maatregelen worden genomen: internationaal, regionaal én lokaal! Het is absoluut geen optie voor Groen om door te gaan, alsof er niets aan de hand is en het probleem door te schuiven naar de volgende generatie: die van onze kinderen!

Meer in detail

Omdat klimaatverandering als uitdaging de landsgrenzen overstijgt, willen we in 2015 in Parijs een ambitieus en bindend internationaal klimaatakkoord sluiten. Het klimaatbeleid moet iedereen beschermen, waar ter wereld hij of zij ook woont. Europa en de industrielanden moeten nu al het goede voorbeeld geven. We scherpen de doelstellingen om dit decennium minder CO2 uit te stoten nog aan. De beloftes voor klimaatfinanciering maken we hard. Verder ijvert Groen voor een klimaatschadefonds om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

We willen het Europees systeem waarmee uitstootrechten worden verhandeld, grondig hervormen. Zo willen we het prijssignaal van CO2 herstellen en innovatie stimuleren. Overschotten aan CO2-uitstootrechten willen we schrappen. De maximale uitstoot volgt de aangescherpte Europese doelstellingen en neemt jaarlijks af. Uitstootrechten kunnen niet meer worden weggegeven, maar moeten altijd worden geveild en er komt een minimumprijs voor CO2.  

In eigen land moet een duidelijk wettelijk kader bepalen wanneer welke klimaatdoelstellingen moeten worden gehaald. Het advies van klimaatwetenschappers is bepalend voor alle reductiedoelstellingen. Tegen 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% verminderen. We voeren een mechanisme in dat de beste leerlingen beloont en de slechtste straft. 'Schone' lucht kan niet langer worden aangekocht in het buitenland. In de plaats daarvan wordt effectief werk gemaakt van de vermindering van de uitstoot in eigen land. We gebruiken ons belastinggeld om de vervuiling in ons eigen land aan te pakken.

Als we er onmiddellijk mee beginnen, dan is deze enorme uitdaging haalbaar. Het is meteen een ongelooflijke kans om een geweldige impuls te geven aan een innovatief traject waarmee we onze maatschappij en economie op het duurzame spoor zetten. We versterken de ommekeer naar hernieuwbare energie. We verduurzamen onze mobiliteit. En we maken sneller werk van een kringloopeconomie. Mens, milieu en economie varen daar wel bij.