Milieuvervuiling

Een gezond leefmilieu is een basisrecht. Elke mens heeft het recht om in een gezonde omgeving geboren te worden, op te groeien en te leven. Dat kan alleen maar met zuivere lucht, proper water en voldoende groen in onze buurt. Meer en meer mensen zijn – terecht – bezorgd over de impact van het milieu op hun gezondheid. Een sterk milieubeleid is een van de grondvesten van onze samenleving. Het is geen ‘luxe’ die we om welke reden ook mogen afbouwen of uitstellen. Groen geeft altijd voorrang aan de gezondheid van mens en milieu.

Meer in detail

Fijn stof, straling, pesticiden, chemicaliën: de lijst van milieubedreigingen is vandaag lang. Tot nu toe wou het milieubeleid die schade zoveel mogelijk beperken en de ‘gangbare’ vervuiling zo efficiënt mogelijk saneren. Die defensieve houding volstaat niet langer. 

Voor een duurzame samenleving hebben we een ecologisch offensief en een nieuw milieubeleid nodig. Dat milieubeleid betuttelt niet, maar biedt kansen. We kiezen voor preventie en we pakken milieuvervuiling bij de bron aan. We gaan voorzichtig om met onze leefwereld en we schaffen alle subsidies af voor activiteiten die het milieu mogelijk schade toebrengen. Met groene fiscaliteit laten we vervuilers voortaan zelf opdraaien voor de schade die ze aanrichten. Ook milieuschadelijke producten, diensten of gedrag ontraden we met fiscale maatregelen. 

Elk economisch proces gaat voortaan onlosmakelijk uit van duurzaam en ecologisch denken. Precies door onze producten en productieprocessen ecologisch te vernieuwen richt onze economie zich op een duurzame samenleving en krijgt ze ook economisch een belangrijke boost. We streven naar schone productie, schone energie en schone verplaatsingen. Zero-uitstoot wordt de norm, maar dat kan alleen, als we kiezen voor structurele verandering. 

De norm voor milieu en gezondheid ligt voor Groen bij eventuele gezondheidsrisico’s voor de kwetsbaarste groepen in onze samenleving: kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, zieken. Als de gezondheid van mens of milieu zou kunnen in het gedrang komen, dan is Groen alert voor vroege waarschuwingssignalen. We grijpen ook sneller in en nemen de nodige maatregelen. De overheid neemt de verantwoordelijkheid voor duurzame producten en voert een strikter productenbeleid. Ze schuift die verantwoordelijkheid niet door naar de individuele consument.

Als mensen door vervuiling ziek worden, dan hebben ze recht op een eerlijke vergoeding. De vervuilers zelf staan mee in voor die vergoeding.