Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

De biodiversiteit – of de verscheidenheid van de natuur – staat wereldwijd onder druk. Dat is erg nadelig voor onze gezondheid, voor het klimaat en voor de economie. Groen wil de overblijvende natuur en biodiversiteit behouden, maar ook verloren biodiversiteit herstellen en nieuwe natuur creëren. Groen wil levende wezens pijn besparen en komt dus ook op voor de rechten van dieren. Met doordachte wetgeving voorkomen we wreedheden tegen dieren.

Meer in detail

Vlaanderen behoort tot die regio’s in Europa met het minste bossen en natuur. En nog altijd gaat ons areaal aan bos en natuur erop achteruit, zowel in hoeveelheid als in kwaliteit. Een derde van de planten- en diersoorten kan nauwelijks overleven in Vlaanderen. We hebben niet alleen nood aan meer natuur en meer bos, maar ook aan een rijkere natuur, aan een grotere verscheidenheid aan soorten.

Groen wil de kansen keren en kiest volop voor een natuuroffensief. Bestaande natuur en bossen willen we beschermen, maar we ontwikkelen ook actief nieuwe hoogwaardige natuur. Met een actief beleid beschermen we de soorten, onder andere door hun leefgebieden te beschermen en door natuurgebieden beter met elkaar te verbinden.

Meer natuur helpt om de klimaatverandering tegen te gaan en vangt de effecten van die klimaatverandering op. Natuur slaat CO2 op, zorgt voor verkoeling en kan een buffer zijn tegen wateroverlast. Natuur en bos zijn ook belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Elke mens heeft nood aan voldoende groen in zijn omgeving en aan levende natuur en bossen op wandel- en fietsafstand. Natuur in de buurt houdt mensen fit en gezond. Groen wil toegankelijke stadsbossen op fietsafstand van elke stad en een stukje groen in elke buurt. Groen toerisme kan de basis zijn voor een duurzaam plattelandsbeleid en voor groene stadsvernieuwing. Landbouwers willen we vergoeden voor ecologische diensten.

Het beleid voor zee, strand, duinen en kustpolders combineren we zoveel mogelijk met natuurontwikkeling. Met een verantwoorde, ecologische visserij reiken we onze visserijsector ook op lange termijn kansen aan.

We verbieden commerciële dierproeven en we zien geen toekomst voor pelsdierfokkerijen voor bont of voor plezierjacht. Onze landbouw is diervriendelijk: dieren kunnen buiten komen en leiden een natuurlijk leven.