Pensioenen

Groen wil een stevig wettelijk pensioen dat elke oudere beschermt tegen armoede. Dat pensioen waarborgt ook een toereikende levensstandaard. Om het draagvlak voor de pensioenen te versterken werken we onrechtvaardige verschillen weg. Om de vergrijzing op te vangen willen we loopbanen beter ‘werkbaar’ maken en spreken we de grootste vermogens aan. Elke hervorming heeft oog voor de mens achter het pensioen en houdt rekening met de langste en zwaarste loopbanen.

Meer in detail

Armoede hoort niet thuis in een moderne welvaartsstaat. En al zeker niet bij ouderen. Het wettelijk pensioen beschermt elke oudere tegen armoede en het moet ook volstaan voor een normale levensstandaard. Groen wil daarom dat wettelijk pensioen versterken. Een basispensioen op de armoedegrens is de sluitende ondergrens voor elk pensioen. Naarmate ze langer hebben gewerkt, krijgen gepensioneerden meer boven op dat basispensioen.

Op onze oude dag moet een stevig wettelijk pensioen ons beschermen tegen de wispelturigheid van de financiële markten. Aanvullende pensioenen moeten altijd aanvullend blijven. Onrechtvaardige verschillen, zoals die tussen ambtenaren, zelfstandigen en werknemers, voeden de kritiek op het pensioenstelsel en moeten daarom geleidelijk uitdoven. 

Vrouwen of mensen met gemengde loopbanen hebben vaak atypische loopbanen. Een modern pensioenstelsel straft dat niet af. Naast betaald werk moet onze samenleving ook andere activiteiten leren waarderen. Zorgarbeid bijvoorbeeld waarderen we ook voor de berekening van een pensioen. 

Om ook straks de pensioenfactuur te kunnen betalen kiest Groen voor een gemengde strategie. Langer werken is een deel van de oplossing. Maar langer werken wordt voor heel wat mensen pas een optie, als we die loopbanen ook beter ‘werkbaar’ maken. Bovendien is een nieuwe, structurele en alternatieve financiering nodig. Door de lasten op arbeid te verschuiven naar lasten op de grootste vermogens en op vervuiling creëren we meer duurzame jobs voor zowel jong als oud. 

Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd treft de ene harder dan de andere. Dat is vooral pijnlijk voor wie een lange loopbaan achter de rug heeft of in een lastige job werkte en daardoor nog maar weinig gezonde pensioenjaren voor de boeg heeft. Groen wil tellen in loopbaanjaren en zo een belangrijke stap zetten naar een rechtvaardiger pensioenstelsel.