Werk

Werken is belangrijk in onze samenleving. Wie werkt, verwerft een inkomen, krijgt erkenning, kan plannen ontwikkelen en realiseren en legt sociale contacten. Groen vindt het bijgevolg vanzelfsprekend dat alle mensen in de eerste plaats de garantie krijgen op een kwalitatieve job. Wie werkt, heeft recht op een eerlijk loon, een goed contract, een gezonde werkomgeving en de garantie dat naar zijn of haar wensen wordt geluisterd.

Meer in detail

In een hedendaags programma rond werk is kwaliteit het sleutelwoord. Dé doorslaggevende factor van onze economie in een internationaal competitieve omgeving is de kwaliteit van onze ondernemers en werknemers. Daarom staat innoveren centraal, net als opleiden en de ruimte creëren waarin werknemers plannen kunnen realiseren. Wie investeert in werkbare jobs, krijgt de  garantie dat het werkvermogen, de gezondheid en de inzetbaarheid van zijn werknemers op lange termijn op peil blijft. Dat is meteen ook de beste eindeloopbaanstrategie: als jobs voor mensen werkbaar blijven tot bij het loopbaaneinde, dan wordt langer werken voor hen interessanter.

Veel werkzoekenden vinden zelf een goede job. Voor anderen is  begeleiding bij die zoektocht nodig. Groen wil kansarme groepen beter begeleiden bij het zoeken naar een gepaste job. Dat lukt niet door werkloosheidsuitkeringen te verminderen, maar wel door voor de zwakste groepen gepaste plaatsen aan te reiken op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven vinden zelf goede kandidaten voor hun vacatures. Voor andere bedrijven lukt dat niet op eigen kracht, en blijven vacatures openstaan. Groen wil werkgevers bijstaan, als ze moeite hebben met het invullen van hun vacatures. Een kwaliteitsvol arbeidsmarktbeleid ondersteunt zowel werkzoekenden als bedrijven.

Leven is meer dan werken alleen. Naast onze arbeidstijd moeten we ook tijd kunnen vrijmaken voor kinderen, voor zorg en voor andere engagementen. Voor Groen moet het arbeidsmarktbeleid meer mensen de kans geven op ontspannen loopbanen. De levensloop van mensen staat centraal. Iedereen moet meer keuze krijgen om zijn arbeidstijd aan te passen aan zijn levensbehoeften. Het arbeidsmarktbeleid moet de kans bieden om op een eenvoudige manier de loopbaan te onderbreken of deeltijds te gaan werken. Dat is van belang voor individuele werknemers en voor de arbeidsmarkt als geheel. Door vrijwillige arbeidsherverdeling kunnen meer mensen hun werkvolume beter doseren.