Wonen

Groen wil dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. We willen een sociaal, vernieuwend en duurzaam woonbeleid. Een doordacht grond- en pandenbeleid neutraliseert de stijgende grondprijzen. We hervormen de woonbonus en met huursubsidies en huurrichtprijzen helpen we de private huurmarkt erbovenop. Onze woningen worden energiezuinig. We moedigen collectieve woonvormen aan en we creëren nieuwe woongelegenheden zonder bijkomende open ruimte aan te snijden.

Meer in detail

Overheden neutraliseren de gestegen grondprijzen met een actief grond- en pandenbeleid. Ze verhurend de gronden in hun bezit aan sociale en private ontwikkelaars. Bouwen of renoveren wordt veel goedkoper door erfpacht en opstalrecht, systemen waarbij eigendom van grond en pand wordt gescheiden. Wie kan bouwen of renoveren zonder een grond te verwerven, spaart veel uit en kan dat investeren in een lage-energiewoning of passiefbouw.

Groen wil de fiscale aftrek van het woonkrediet – de woonbonus – hervormen. We beperken de fiscale korting in de tijd tot maximum 15 jaar, maar iedereen krijgt er een eenmalig meeneembaar recht op. Kandidaat-bouwers zullen geneigd zijn om minder geld te ontlenen, waardoor de huizenprijzen geleidelijk afkoelen. Als de huizenprijzen dalen, wordt een huis kopen voor meer mensen – ook voor jongeren – haalbaar. Tegelijk geeft de overheid minder uit en die vrijgekomen middelen wil Groen investeren in de private huurmarkt, sociale woningen en collectief wonen. 

Groen wil de private huurmarkt opwaarderen. Privéhuurders met een laag inkomen krijgen een huursubsidie. Met richtprijzen voorkomen we dat de huurprijzen daardoor stijgen. En als verhuurders die richtprijzen volgen, kunnen ze rekenen op renovatiepremies. Zo wordt verhuren opnieuw aantrekkelijk. 

Samenhuizen is sociaal en drukt de prijs. Groen werkt de bestaande juridische en administratieve drempels actief weg en stimuleert die nieuwe woonvormen.

Groen wil verdichten en de woonkernen versterken. Zo snijden nieuwe woningen geen open ruimte aan. Nieuwe woongelegenheden plannen we bij voorkeur in de buurt van openbaar vervoer en voorzieningen. 

Groen maakt ons woonpatrimonium energiezuinig met premies, ook voor totaalrenovaties van de oudste woningen. Om energiearmoede tegen te gaan ontwikkelen we een sociaal-ecologisch renovatieprogramma met specifieke instrumenten.