03 maa 2012

Steun voor varkenssector stijgt, ook in tijden van crisis

Het aantal varkensbedrijven daalt, maar ze worden wel grootschaliger. Tussen 2010 en 2011 verdwenen 251 varkensbedrijven (4.9% van het totaal) zodat er nog 4.896 overblijven. Ook het aantal varkens daalde in dezelfde periode van meer dan 6 miljoen naar 5.834.000. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters bij minister-president Peeters opvroeg.

Via het VLIF gaat heel wat overheidsgeld naar de sector. De voorbije drie jaar steeg het budget dat Vlaanderen en Europa in de varkenssector investeerden met 43%. Van 58,4 miljoen euro in 2008 tot 83.9 miljoen euro in 2011.

De steun wordt weliswaar enkel verleend als het bedrijf over voldoende emissierechten beschikt, maar de vraag rijst of het zinvol is om zoveel overheidsgeld te blijven pompen in de uitbreiding van een sector die op het ecologisch vlak bedreigend is. Denk maar aan de problematische ammoniakemissies, vermesting, of problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Voor de bouw van ammoniakemissiearme varkensstallen verleende de VLIF vorig jaar 19,2 miljoen euro aan steun. Meer dan de helft (192) daarvan ging naar Westvlaamse varkensboeren. In totaal ging het om 303 stallen.

De Vlaamse varkenssector blijft met moeilijkheden kampen, onder andere door internationale verschillen in de loonkosten en door de dure prijzen voor de dierenvoeding. Een speciaal actieplan moet de sector door de crisis loodsen.

Maar veel overheidsgeld blijven investeren in een sector die het internationaal zo moeilijk krijgt en met veel ecologische problemen als gevolg is niet verstandig, zeker niet in crisistijden waarin iedereen moet inleveren.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren