29 apr 2015

Bart Staes

Het komt zelden voor, maar vandaag stemde het Europees Parlement in met een voorstel van de Europese Commissie, om de voorfinanciering van het Europees Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief te verhogen, en dat zonder enige wijziging aan te brengen (1). Dit voorstel zal er namelijk voor zorgen dat er snel meer geld vrijkomt om lidstaten met een hoge jeugdwerkloosheid te helpen hun projecten sneller op te zetten.

Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen: "In al mijn jaren in het EP is dit "du jamais vu" en een uitstekend voorbeeld van hoe de EU gezamenlijk actie kan ondernemen om iets te doen aan sociaaleconomische problemen. In dit geval de jeugdwerkloosheid tegengaan."

Het vandaag goedgekeurde voorstel van de Commissie zal het Europese Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief een boost geven. Tot nog toe werd dit systeem immers te weinig en te beperkt gebruikt. Het initiatief werd opgezet als snel Europees interventiemiddel omdat de percentages jonge werklozen in sommige landen te sterk gestegen was, maar de doorstroming van financiering kwam maar traag op gang. Daarom stelde Commissaris voor Werk, Marianne Thyssen, een aanpassing aan het reglement van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor. Zo zal de voorfinancieringsbijdrage met 30% verhoogd worden. Dat is een primeur.

Staes: "De verhoogde voorfinanciering moet het voor regio's in geldnood mogelijk maken om toch serieuze inspanningen te leveren. We hopen dat dit snel geïmplementeerd zal worden zodat jongeren opnieuw op korte termijn iets meer perspectief krijgen."

Ongeveer 7 miljoen jonge Europeanen zitten niet meer in het onderwijssysteem, hebben geen werk of volgen geen opleiding. De werkloosheid onder jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 in de EU bedraagt nog steeds 21,7% - met uitschieters in zuidelijke lidstaten - en ligt dubbel zo hoog als de werkloosheid bij volwassenen.

In België was eind 2014 21,9% (of 88 000 jongeren) van onze jeugd werkloos. Staes: "Dankzij het nieuwe prefinancieringsmechanisme krijgt België nu 12 miljoen euro voor de periode 2014-2015 in plaats van 424 351 euro volgens het oude systeem, en dit aangevuld met eenzelfde bedrag uit het ESF via twee operationele programma's in Brussel en Wallonië. In totaal wordt België bijna 42,5 miljoen euro toegewezen onder het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief. Ik hoop dat de regionale autoriteiten alle zeilen bijzetten om initiatieven voor jongeren van de grond te krijgen."

De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten die nog groen licht moeten geven in de Raad, maar die ook op nationaal niveau zo snel mogelijk werk moeten maken van oplossingen om jongeren aan het werk te krijgen. Als de Raad hier snel werk van maakt, kan deze maatregel al in juni starten. Staes: "Daarom roep ik Minister van Werk Kris Peeters op daar werk van te maken, want elke dag getalmd, is voor veel jongeren een dag verloren."

(1) Het Initiatief voor Jeugdwerkgelegenheid van de Europese Commissie, dat werd gelanceerd in 2013 en sinds januari 2014 van kracht is, is een middel in de strijd tegen jeugdwerkloosheid bij jongeren in regio's met een werkloosheidsgraad hoger dan 25%. Het gaat om jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen of werkloos zijn (NEET's: not in education, employment or training). Het wordt gesubsidieerd via 3,2 miljard euro uit het ESF en 3,2 miljard euro komende uit een specifieke budgetlijn voor Jeugdwerkgelegenheid. Het Commissievoorstel dat vandaag werd goedgekeurd door het EP zal de voorfinanciering komende uit het ESF van 1-1,5% doen toenemen tot 30%. Dit maakt het voor lidstaten gemakkelijker om projecten op te zetten in hun regio's en jeugdwerkloosheid aan te pakken.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren