Studiemedewerker welzijn (50%)

Groen zoekt een halftijdse studiemedewerker (onbepaalde duur) voor het domein "welzijn".

 

Gelieve te solliciteren via mail met in het onderwerp van je mail:  Studiemedewerker welzijn – jouw voornaam en naam.

We verwachten je cv en motivatiebrief vóór 4/11/2019 om 12u op [email protected]
De onlineproeven zullen plaatsvinden rond 11/11/2019.
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op woensdagvoormiddag 20/11/19.

Voor meer informatie over verloning e.d. kan u contact opnemen met [email protected]

Doel van de functie

Aanleveren, schriftelijk en mondeling, van analyses en oplossingen rond het thema welzijn, vanuit het perspectief van een ecologische politieke partij.

Je komt tot deze analyses en oplossingen door:

 • eigen studiewerk
 • het mobiliseren van partij interne en externe expertise.

Gezien de steeds wijzigende politieke context, verwachten we dat je je ook vlot kan inwerken in andere dossiers.

 

Opdrachten

Je maakt deel uit van de studiedienst met een tiental medewerkers, op het landelijk secretariaat van Groen en werkt ook nauw samen met parlementsleden en inhoudelijke medewerkers elders in de partij

Aanleveren van teksten

Produceren van teksten en mondelinge uiteenzettingen voor de politieke overlegorganen binnen de partij of voor individuele mandatarissen, op verschillende niveaus. Presenteren van analyses en voorstellen op een bondige, bevattelijke manier aan niet-specialisten.

Studiewerk

Vervullen van studiewerk en opvolgen van actuele ontwikkelingen in de genoemde domeinen:

 • opvolgen van politieke dossiers
 • vervullen van studiewerk/opzoekwerk
 • verkennen van nieuwe ideeën via het bijwonen van studiedagen, prospectie op het terrein
 • selectief en gericht omgaan met informatie, vanuit politieke relevantie
 • dossiers uitwerken die een politieke positionering inhouden

Netwerken

Uitbouwen en onderhouden van netwerken van deskundigen in een bepaald domein :

 • in kaart brengen van organisaties, deskundigen in een bepaald kennisdomein
 • onderhouden van contacten met externe deskundigen/kenniscentra
 • mobiliseren van de competentie van vrijwilligers
 • uitwisselen van kennis met Ecolo en de Europese groene fractie
 • samen met deze deskundigen tot syntheses en voorstellen komen

Documentatiebeheer

Ontwikkelen en beheren van documentatie en databanken met betrekking tot bepaalde domeinen en
netwerken

Dossiers en rapporten

 • Uitwerken van dossiers met betrekking tot bevoegde domeinen
 • Schrijven van rapporten
 • ...

Meewerken en –invulling geven aan de visie-opbouw van de partij:

 • Meewerken aan het ontwikkelen van visies ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen,
  bijwerken van het partijprogramma
 • Uitwisselen, bediscussiëren van visies

Aanleveren van ideeën en creatief werk

Creatieve ideeën aanleveren voor voorstellen en initiatieven van de partij

Signaalfunctie naar parlementairen en partij-organen rond tendensen, feiten & cijfers vanuit het terrein,
vakbladen,… Feiten en cijfers opsporen, met elkaar in verband brengen, nieuwe gegevens blootleggen.

 

Competenties

 • Schrijfvaardig. In staat zijn informatie op een beknopte en toegankelijke manier weer te geven.
 • Vlotte omgang met juridische teksten zoals wetten, decreten, ordonnanties,…
 • Vertrouwd zijn met het groene gedachtegoed en zich ermee verbonden voelen. Contacten in het brede
  werkveld zijn een pluspunt.
 • Goed samenwerken in teamverband, maar ook zelfstandig kunnen werken.
 • In staat zijn je eigen werk te organiseren en flexibel om te gaan met veranderingen.
 • Zeer goede kennis van het Nederlands, goede kennis van het Frans en Engels.
 • Contactvaardig.
 • Vlot werken met informaticatoepassingen.

Functievereisten

 • Geen specifieke diplomavereisten, maar in staat zijn planmatig te werken aan complexe dossiers, snel en efficiënt informatie te verzamelen en analyseren.
 • Specifieke ervaring inzake welzijn is een pluspunt.
 • Ervaring met studiewerk is een pluspunt.
 • Bereid tot avond- en weekendwerk.

 

Aanbod

 • Competitief basisloon, waarbij rekening wordt gehouden met de opgedane ervaring.
 • Hospitalisatieverzekering en gsm-abonnement
 • Abonnement openbaar vervoer voor woon-werk verplaatsing

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren