23 jun 2012

Bart Caron

Groen reageert voorzichtig positief op de de beslissing van de Vlaamse regering over de meerjarige subsidies voor de kunstenorganisaties. Het is goed dat minister Joke Schauvliege 5,9 miljoen euro extra heeft kunnen vrijmaken, boven het door haar initieel vooropgestelde bedrag. Daarmee toont de regering dat zij toch gevoelig is voor kunst en inziet hoe belangrijk een sterk kunstenveld is voor een dynamisch en rijk Vlaanderen.

Het is zonder meer positief dat er 3,3 miljoen vrijgemaakt is voor de organisaties die door de commissies (artistiek) en de administratie (zakelijk) positief werden beoordeeld. De ranking die de beoordelaars moesten opmaken, is daardoor totaal overbodig gebleken. Dit instrument, in opdracht van minister Joke Schauvliege gehanteerd, deugt niet voor een kunstenbeleid. De ranking staat ook niet in het Kunstendecreet.

Daarnaast worden een aantal organisaties 'opgevist' door de minister. In dat lijstje van 2,6 miljoen euro is niet meteen een rode draad te vinden. Het probleem is dat het hier om een politieke beslissing gaat, geen formele beslissing van de regering. Pas volgende week beslist de Vlaamse regering officieel en pas dan zal de motivatie van de minister bekend zijn. Ze zullen blij zijn bij Beaufort, het Krokusfestival in Hasselt, in Dranouter, Jazz Gent, de Handelsbeurs, de Zomeropera van Alden Biesen, figurentheater De Maan, de Queeste,Theater aan de Stroom, 't Ey en anderen. Over de reden van dit warrige lijstje had ik graag klaarheid gekregen, welke zijn de motieven van de minister? Van regionaal/politieke aard, zoals meestal? Politieke aanhorigheden? Spreiding?

Er zijn behoorlijk correcties tussen geadviseerde en toegekende subsidies. De minister stelt in de hoogte bij voor bijvoorbeeld Campo, De Werf, Les Ballets C de la B, KVS, de Kopergietery, 't Arsenaal e.a. Hier heeft de minister de sterke subsidieverminderingen weggevlakt.

Kwalijker zijn de correcties die de minister naar beneden uitvoerde. In de muziek zijn minstens acht organisaties schrikken als ze hun definitief subsidiebedrag zien. Ten opzichte van de adviezen vorige weekend gaan ze erop achteruit. Dat is bijv. Het geval voor Graindelavoix, Il Fondamento, Octopus, het Symfonieorkest van Vlaanderen. Ook in de andere disciplines is dat het het geval, weliswaar in mindere mate, bijv. Wiels, CC Strombeek, Courtisane e.a. Naar de motieven is het raden.

Of de beoordelingscommissies dat tof zullen vinden of eerder als een slag in het gelaat zullen ervaren, laat ik in het midden. De adviezen van de commissies zijn in grote orde gevolgd, maar zijn ook in het ootje genomen. Ze hebben moeten adviseren in een strak financieel carcan. Ze kregen geen adem en moesten superstreng oordelen. De minister heeft meer ruimte genomen, ruimte die ook vooraf kon worden beslist en die het advieswerk van commissies had verlicht.

Op deze wijze komt de minister niet na wat ze in haar charter beloofde: subsidies toekennen die de leefbaarheid van organisaties garanderen. De subsidiestijgingen zijn zeer beperkt, veel uitstroom is er niet, instroom nog veel minder.

Eén inhoudelijke bemerking' de sociaal-artistieke sector komt er bekaaid van af. Er vallen onnodige slachtoffers. De minister heeft niemand met een kritisch advies een nieuwe kans gegeven. Jammer voor zo'n jonge sector. Ik ben wel blij voor Rataplan, een Kunstencentrum met een sterke sociaal-artistieke hart, maar voor de rest wordt doorgroei van die sector geblokkeerd.

Heeft de zgn. transparantie nu een positieve invloed gehad op het eindresultaat? Is er minder of meer gelobbyd? Het heeft weinig verschil gemaakt voor het eindresultaat. Behalve misschien voor het totale budget. De druk van vele kanten heeft het budget omhoog gekrikt. Het wordt vooral duidelijker welke rol de politiek speelt. Soms positief, maar niet altijd even fris, zo blijkt. De regionale en politieke lobbying heeft volop gespeeld.

Conclusies? De beslissing is globaal positief voor het kunstenveld, vooral het totale budget is beter dan verwacht. Dat is een opluchting. Maar Joke Schauvliege, die toch zo graag een trendbreuk had willen realiseren, en meer respect wilde betonen voor de adviezen, handelt op identiek dezelfde wijze als haar voorgangers, inclusief de politiek geïnspireerde correcties. Een ding staat vast: het is hoog tijd om een gondig debat te voeren over het Kunstendecreet.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren