08 jul 2010

Swift: een serieuze tegenslag voor internationale bescherming van fundamentele rechten

Het Europees Parlement heeft vandaag dan toch goedkeuring gegeven aan een Europees-Amerikaans akkoord over de overdracht van bankgegevens van Europese burgers aan de Amerikaanse autoriteiten.

"Een zeer slechte zaak en een klap in het gezicht voor iedereen die de bescherming van fundamentele rechten en privacy serieus neemt," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!).

In februari wees het Europees parlement het zogenaamde Swift-akkoord nog af omdat het niet voldeed aan de Europese standaard voor gegevensbescherming. Dat doet het nog steeds niet. Eind juni verklaarden de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten, waar ook de Belgische Privacycommissie een onderdeel van is, nog dat het Swift-akkoord de rechten van miljoenen betrokken Europese burgers niet voldoende garandeert. "Het is redelijk verbijsterend dat de drie grote fracties in het EP nu plots wel akkoord gaan met het schenden van de rechten van miljoenen Europese burgers," aldus Staes.

Volgens het Swift-akkoord kunnen de VS in het kader van de strijd tegen het terrorisme persoonsgegevens van Europese ingezetenen opvragen bij Swift, de betaaloperator uit Terhulpen die de internationale transacties van ongeveer 8.000 instellingen en banken beheert. Staes: "Het is niet wettelijk om bulkgegevens van miljoenen burgers die niet verdacht zijn uit te wisselen, en die gegevens vervolgens 5 tot 90 jaar te bewaren. Een grote coalitie van liberalen, socialisten en christendemocraten zijn gezwicht voor de chantage dat de Amerikaanse en Europese veiligheid in gevaar zou komen zonder dit akkoord."

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente