05 sep 2013

Wouter De Vriendt

Sinds de dertig maanden dat het conflict uitbrak zijn al meer dan 40.000 burgers gedood, meer dan 2 miljoen Syriërs het land ontvlucht en 4 miljoen Syriërs ontheemd. In de gedachtewisseling met de minister van Defensie en Buitenlandse Zaken beklemtoonde Groen dat het lot van de mensen in Syrië voor haar de kern van de zaak uitmaakt. De door de Verenigde Staten geplande interventie zal het lot van de mensen in Syrië niet verbeteren, maar volgens sommige analyses het lijden van de bevolking nog vergroten. De VS willen interveniëren, ongeacht de houding van de Veiligheidsraad van de VN, en mogelijk zelfs zonder de uitslag van het expertenonderzoek van de VN af te wachten.

”Een militaire interventie zonder VN mandaat - die dus zelf een schending uitmaakt van het internationale recht - is een weinig geloofwaardige manier om het internationaal recht te doen naleven” zegt Eva Brems die benadrukt dat een militaire interventie niet de enige manier is om de afschuw van de wereldgemeenschap uit te drukken en om het regime van Assad rekenschap te laten afleggen. ”Het internationaal Strafgerechtshof is speciaal hiervoor gecreëerd”, aldus de buitenlandexperte voor Groen.

Groen vraagt ernstige en doelgerichte inspanningen van onze regering om het lot van de mensen in Syrië te verbeteren:

  • Actief de Russische opening om via de VN-Veiligheidsraad tot sancties te komen, te benutten. Als de bewijzen van het gebruik van chemische wapens voorliggen, ziet het er naar uit dat Rusland in de Veiligheidsraad zou meewerken aan sancties. De focus moet daarbij vooral liggen op een algemeen wapenembargo, aangezien dit de snelste manier is om het ergste geweld te stoppen. De federale regering en de EU moeten meer inzetten op deze diplomatieke onderhandelingen, waarbij ook Iran betrokken moet worden.

  • Extra middelen vrijmaken voor de opvang van vluchtelingen en humanitaire hulp en niet - zoals deze regering doet in 2013 en 2014 - besparen op deze budgetten. Onderwijs voor de kinderen in de vluchtelingenkampen moet een prioriteit zijn.

  • Meer vluchtelingen in België opvangen om zo de buurlanden te ontlasten en deze inspanningen Europees te coördineren.

Wouter De Vriendt, Defensiespecialist voor Groen, wees op de tegenstrijdige standpunten binnen de regering(spartijen). Hij eiste dat de regering de beslissing om ten strijde te trekken over te laten aan het parlement. Hij sprak ook zijn bezorgdheid uit over de veiligheid van de honderd Belgische militairen die op amper honderd kilometers van Damascus een ontmijningsopdracht namens Verenigde Naties.

U kan de volledige interventie van de Groen parlementsleden hier nalezen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren