16 jul 2015

Guido Van Cauwelaert

Eind juni is in de Cantillonwijk  in Ternat een nieuw buurtpark ingehuldigd. Een realisatie die mogelijk werd gemaakt door Groen, de milieudienst en vzw Regionaal Landschap Pajottenland.

Eind juni is het nieuwe buurtpark in de Cantillonwijk officieel geopend door schepen voor milieu Guido Van Cauwelaert en burgemeester Parys. ‘Speelse elementen zoals wilgenhutten, een heuvel met een buis erdoor en een minivoetbalplein zorgen ervoor dat de kinderen uit de buurt zich niet vervelen’ voegt Guido Van Cauwelaert hieraan toe ‘Het was de bedoeling om recreatie, respect voor de natuur en diversiteit samen te bregen. Door het aanleggen van een insectenhotel, een bloemenweide en het aanplanten van fruitbomen zijn we er zeker in geslaagd’ aldus Van Cauwelaert.

Het parkje is gelegen tussen de woningen van de Violierlaan en de Zonnebloemlaan. Het werd aangelegd door de milieudienst in samenwerking met vzw Regionaal Landschap Pajottenland.

 

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente