06 feb 2017

Tienen kiest voor zone 30

Al elf jaar strijdt Groen Tienen voor een zone 30 in hun stad. Nu heeft de gemeenteraad het voorstel unaniem goedgekeurd.

De strijd begon al in 2005, toen Tom Roovers zijn schouders onder een zone 30 zette. Het werd zelfs één van de speerpunten van de campagne voor de lokale verkiezingen in 2006 en 2012.

'Nu, liefst elf jaar later, heeft de gemeenteraad de zone 30 unaniem goedgekeurd', vertelt Tom verheugd. Intussen is hij schepen van Mobiliteit in Tienen.

De zone 30 is voor hem een logische keuze. 'In een historisch stadscentrum kan je onmogelijk overal gescheiden fietspaden aanleggen. De straten zijn daarvoor te smal. En als je voetgangers- en fietsverkeer niet kan scheiden van het gemotoriseerd verkeer, dan moet de snelheid naar beneden. Dat zegt elke verkeerskundige.'

Te veel mensen lieten in Tienen de fiets staan omdat het te gevaarlijk was met al die auto's. 'Die vicieuze cirkel kunnen we nu eindelijk doorbreken', weet Tom. 'Bovendien wordt de situatie ook veel duidelijker. Op de vesten mag je 50 kilometer per uur rijden en daarbinnen is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. Met de zone 30 wordt Tienen aangenamer én veiliger.'

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente