10 nov 2015

Tijd voor grondige evaluatie GAS-wet

De Ecolo-Groen fractie roept de federale regering op de GAS-wet grondig te evalueren. “Dit loopt uit de hand. Bij de laatste wijziging van de wet werden opnieuw taken die tot justitie behoren naar het lokale niveau doorgeschoven. Nu willen de Vlaamse burgemeesters ook nog dwangsommen opleggen, en in feite dus de taak van rechters overnemen. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Groen roept op om de hele GAS-wet, en specifiek de bevoegdheidsverdeling tussen justitie en lokale besturen, te herevalueren.

Volgens Van Hecke was de laatste wijziging van de GAS-wet al erg verregaand. “Een resem misdrijven uit het strafwetboek, zoals opzettelijke slagen en verwondingen, bepaalde diefstallen en vandalisme op graven en monumenten, werd reeds doorgeschoven naar gemeenten. Als we als maatschappij dergelijke delicten strenger willen beteugelen, moet justitie meer middelen krijgen om dit prioritair aan te pakken.”

Van Hecke pleit dan ook voor een duidelijke rolafbakening: “Burgemeesters zijn niet het best geplaatst om in de plaats te treden van rechters, die ervaring hebben met het opleggen van maatregelen, gekoppeld aan dwangsommen. Laat ons het probleem dat de burgemeesters signaleren ernstig nemen, maar de juiste maatregelen nemen om de problematiek aan te pakken, namelijk de versterking van justitie,” besluit Van Hecke.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente