01 apr 2011

Tijd voor interministeriële aanpak tegen fijn stof

Het beleid in ons land op vlak van fijn stof is een chaos. “Alleen met een gecombineerde aanpak kunnen we erin slagen om de toename van het fijn stof om te buigen naar een daling,” stellen Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum en federaal volksvertegenwoordiger Kristof Calvo. Zij pleiten voor een interministeriële aanpak: de ministers van de verschillende regering zitten samen om werk te maken van milieuzones in de steden, een herziening van de milieupremies en een vergroening van de verkeersbelastingen.

De intergewestelijke cel voor het leefmilieu (IRCEL) trok vandaag aan de alarmbel. Na drie maanden zijn er dit jaar al meer overschrijdingen van de fijn stof norm opgetekend dan voor heel 2010. Nu al is op twee plaatsen in ons land de norm voor fijn stof voor een heel jaar overschreden. Het ziet er naar uit dat 2011 een pekzwart jaar wordt wat de uitstoot van fijn stof betreft. ”Iedere Belg verliest 13 maanden van zijn of haar leven door fijnstofvervuiling : dat is het hoogste cijfer voor heel Europa (het gemiddelde in Europa is 8 maanden). We mogen niet langer machteloos toekijken,” aldus Hermes Sanctorum.

”Op federaal niveau worden milieupremies gegeven aan dieselwagens die minder CO2 maar wel veel fijn stof uitstoten. Het kost de Belgische staat 230 miljoen &euro terwijl het effect op onze gezondheid negatief is. Intussen wil de Vlaamse regering via een herziening van de BIV (belasting op de inverkeerstelling) dieselwagens die te veel fijn stof uitstoten, duurder maken. De Belgische en de Vlaamse overheid werken mekaar gewoon tegen. Wat een chaos,” stelt Kristof Calvo vast.

De bevoegde ministers van de verschillende regeringen moeten samenzitten en een actieplan opstellen met concrete maatregelen die elkaar versterken om het fijn stof probleem eindelijk echt aan te pakken. Groen! heeft alvast een eigen voorstel van decreet klaar om milieuzones in te voeren in steden. Daardoor zouden vrachtwagens en vervuilende wagens in bepaalde zones in onze steden niet meer binnen mogen. Een dergelijke wetgeving bestaat al in veel landen, o.m. in Duitsland en Nederland. In feite is België het enige land waar nog geen regelgeving voor een betere luchtkwaliteit in de steden ingevoerd is of stapel staat.

Naast de invoering van milieuzones pleit Groen! voor drie simpele acties :

  1. Een herziening van de federale milieupremie bij de aankoop van wagens : enkel wagens die minder CO2, minder stikstofoxiden én minder fijn stof uitstoten, mogen nog een premie krijgen
  2. Een vergroening van de belasting op de inverkeerstelling en van de verkeersbelasting. Groen! steunt met nadruk de vraag van VAB dat ook tweedehandwagens uitgerust met een roetfilter, minder zouden betalen - ander gooit de Vlaamse regering haar eigen roetfiltercampagne in de prullenmand
  3. Een koppeling van de roetfilter aan de milieuzones. Op dit moment is er geen externe stimulans om op een oudere dieselwagen een roetfilter te laten plaatsen (ondanks de premie van 600&euro). Maar als je met een wagen zonder roetfilter verschillende steden niet meer binnen mag, zal dit snel veranderen.

”Als onze regeringen blijven afwachten, leggen we een hypotheek op de volksgezondheid. Bovendien zullen we straks tegen twee Europese veroordelingen aanlopen, eerst voor fijn stof, nadien voor stikstofoxiden. Een halfslachtige hervorming van de BIV alleen zal niet volstaan. onze bevoegde ministers moet eindelijk durf tonen”, besluit Hermes Sanctorum.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren