Tijs zijn ‘North Star’ blijft helder: een leefbaar, sociaal klimaat voor iedereen en iedereen die nog moet passeren op deze mooie planeet. Ook al blijkt dit in de praktijk en vertaalt in keuzes soms op weerstand te botsen. Omgaan met de impact van verandering bij burgers is essentieel. Maar er zijn zekerheden.

Tragere mobiliteit zorgt voor meer contact en het versterken van het sociale weefsel, groen in de buurt heeft impact op onze mentale gezondheid, cafés zorgen voor meer cohesie, opgroeien in armoede heeft invloed op de schoolprestaties en ga zo maar door. Alles staat met elkaar in verbinding, en daar moet een beleid ook op afgestemd zijn.

Het zijn ontwrichte tijden, maar makkelijke oplossingen bestaan niet, en polarisatie helpt absoluut niet. Een open en respectvolle dialoog is noodzakelijk om een goed beleid te voeren. Doordachte beslissingen maakt men niet op basis van luid geroep.

Dit is hoe Tijs wil blijven aan politiek doen: met respect, en zoeken naar verbinding, veeleer dan tegenstelling, en dat gebeurt enkel met Groen!

Meer menselijkheid, visie en bomen a.j.b.!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?