Timothy Rowies is doof geboren en opgegroeid in een dove familie. In zijn persoonlijke en professionele leven kwam Timothy in aanraking met kansarmoede. Al van kindsbeen af ijvert hij voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan en een gelukkig en gezond leven kan leiden. Hij wil strijden voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving voor iedereen.

Geëngageerd activist

Timothy is al jaren activist en lid van een aantal adviesraden. Ook werkte hij als beleidsmedewerker in het middenveld en als docent aan de KU Leuven. Momenteel is hij educatief directeur van een ngo die de maatschappelijke betrokkenheid wil verhogen. Lokaal engageert Timothy zich sinds 2019 als het jongste gemeenteraadslid in Hoeilaart. In de Raad van Europa fungeert Timothy als rapporteur voor de Rechten van Personen met een Handicap bij de secretaris-generaal en vertegenwoordiger van de Adviesraad inzake Jeugd.

'Maak jij je zorgen over gezondheid, de planeet, je portemonnee en de toekomst? Je bent niet alleen.'

Tijd voor verandering

Net als jij maken steeds meer mensen zich zorgen over hun gezondheid, de planeet, hun portemonnee en de toekomst. Als jonge papa van twee deelt Timothy deze zorgen. Om te kiezen voor een gezond leven op een gezonde planeet, vrijheid en eerlijke kansen is een échte verandering nodig. Die komt er enkel met lef en samenwerking. Met zijn brede ervaring in mensenrechten en inclusie werkt Timothy aan een toekomst waarin iedereen de nodige kansen krijgt, ongeacht leeftijd, achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen

Waar kan je me ontmoeten?

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?