07 aug 2019

Programmaschema

Op vrijdag 18 oktober vanaf 19 uur bespreken we wat we willen veranderen aan de statuten. Dat debat zetten we door op zaterdag 19 oktober vanaf 9.30 uur. Later die dag komen de kandidaturen voor voorzitter en ondervoorzitter, partijbestuur, arbitragecollege en EGP-delegates aan bod.

Het volledige programmaschema puzzelen we in elkaar zodra we kunnen inschatten hoe lang elk debat ongeveer zal duren. Je zal het later op deze pagina terugvinden.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente