06 aug 2019

Statuten aanpassen: hoe stomen we onze organisatie klaar voor de toekomst?

Op het Toekomstcongres bepalen we wat we willen veranderen aan de statuten van Groen. Deze statuten zijn erg belangrijk voor onze partij. Ze bepalen hoe we werken en samenwerken. Ze zeggen ook iets over wie we willen zijn, over hoe we aan politiek doen en hoe we deel uitmaken van het maatschappelijk debat.

In 2014 namen we de statuten grondig onder handen. Vijf jaar later is de partij flink gegroeid. We hebben meer vrijwilligers, leden, lokale mandatarissen en parlementsleden dan ooit. Het is het moment om de hervorming van 2014 te evalueren en te bekijken of en waar de statuten nood hebben aan een update.

Wil je mee debatteren over onze statuten?

  • Eind augustus sturen we de ontwerptekst per e-mail naar al onze leden. Deze tekst vormt de basis voor het debat over de statuten.
  • Op de amendementenavond in jouw regio ga je samen met de leden uit jouw regio in detail het debat aan over de ontwerptekst. Je denkt er mee na over hoe we de partij best organiseren en kan voorstellen doen om de tekst aan te passen.
  • De voorstellen van de regionale amendementenavonden worden gebundeld op het nationale Toekomstcongres gebracht. Daar zetten we het debat verder en wordt er uiteindelijk gestemd over de aanpassingen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente