26 sep 2019

Arbitragecollege

Vr 18 okt, omstreeks 19.30 uur

Elke dag werken honderden groene doeners zich uit de naad met één doel voor ogen: een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. Zo samen aan één project werken geeft bakken energie om er tegenaan te gaan en boezemt hoop in voor een duurzame toekomst.

Maar in zo'n grote beweging vol engagement kan het ook soms botsen.

In dat geval is praten de boodschap. Maar als dat niet meer werkt, dan is er het arbitragecollege.

Zij lossen discreet conflicten op, tussen leden, tussen groepen, of tussen leden en groepen. Als de statuten onduidelijk zijn, dan kan het arbitragecollege ze interpreteren. En als een lid wordt uitgesloten van de partij, dan kan hij of zij beroep aantekenen bij het arbitragecollege.

Profiel

Het arbitragecollege bestaat uit vijf vrijwillige leden. Maximum drie leden mogen dezelfde genderidentiteit hebben.

Het arbitragecollege komt niet samen op vaste tijdstippen, maar wordt opgeroepen als er een klacht wordt ingediend of op vraag van het nationaal partijbestuur of de politieke raad.

Een lid van het arbitragecollege moet:

  • de statuten van onze partij kennen of bereid zijn ze op korte termijn te doorgronden,
  • minstens twee jaar lid zijn van de partij,
  • discreet zijn, mat veel oog voor de privacy van de betrokkenen,
  • conflictoplossend ingesteld zijn, in collegialiteit met de andere collegeleden,
  • bij klachten op betrekkelijk korte termijn tijd kunnen vrijmaken voor bijeenkomsten van het arbitragecollege.

Het mandaat is onbezoldigd, geldt voor een periode van maximaal vijf jaar en verstrijkt maximaal zes maanden na de verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels Parlement. Alle (vervoers)onkosten verbonden aan de uitvoering van dit mandaat worden gedragen door Groen.

Opgelet: de planning is indicatief. Voor elke verkiezing wordt het stemrecht afgesloten bij de start van de voorstelling van de eerste kandidaat. Kom op tijd als je zeker niets wil missen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente