26 sep 2019

EGP-delegates

Vr 18 okt, omstreeks 20.30 uur

Strijden voor een groenere en socialere toekomst doe je niet vanop een eiland. Groene partijen vormen dan ook het sterkste politieke netwerk van Europa.

Groen is lid van de Europese Groene Partij (EGP). Dat is de Europese, groene koepelpartij van meer dan veertig groene partijen uit heel Europa.

Twee keer per jaar komen deze groene partijen samen op zogenaamde councils van de EGP. Ze nemen er europabrede standpunten in en wisselen goede praktijken uit.

Profiel

Groen wordt op de councils van de EGP vertegenwoordigd door vier delegatieleden. Maximum de helft mag dezelfde genderidentiteit hebben.

Een EGP-delegate:

 • woont de halfjaarlijkse council van de Europese Groene Partij bij,
 • bereidt deze council voor (resoluties nalezen en eventueel amenderen, posities bepalen …),
 • koppelt terug naar partijbestuur en politieke raad over de inhoud van de councils,
 • onderhoudt contacten met de delegatieleden van de andere groene partijen,
 • neemt deel aan de samenkomsten van het EU-netwerk van Groen (ongeveer drie à vier keer per jaar),
 • werkt daarbij voortdurend in team samen met de andere EGP-delegatieleden.

Een EGP-delegate heeft de volgende competenties:

 • Interesse voor de Europese politiek en in het bijzonder van de groene politiek (fractie in het Europees parlement, Europese Groene Partij)
 • Goede kennis van het Engels
 • Talent voor netwerken
 • Bereid om Groen te vertegenwoordigen
 • In teamverband kunnen werken
 • Zich twee keer per jaar kunnen vrijmaken voor de EGP-councils

Het mandaat is onbezoldigd, geldt voor een periode van maximaal vijf jaar en verstrijkt maximaal zes maanden na de verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels Parlement. Alle kosten verbonden aan de uitvoering van dit mandaat, worden gedragen door Groen. Dat gaat over kosten voor accommodatie, maaltijden en transport. Voor het uitvoeren van alle onderdelen van dit mandaat voorziet de partij zowel inhoudelijke als administratieve ondersteuning.

Opgelet: de planning is indicatief. Voor elke verkiezing wordt het stemrecht afgesloten bij de start van de voorstelling van de eerste kandidaat. Kom op tijd als je zeker niets wil missen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente