26 sep 2019

Nationaal partijbestuur

Za 19 okt, omstreeks 10 uur

De politieke context verandert razendsnel. In zo'n vluchtige realiteit is het belangrijk dat je snel beslissingen kan nemen.

Het nationaal partijbestuur leidt en beheert de partij in die soms woelige waters. Het partijbestuur komt wekelijks samen en volgt de partijstrategie, de partij-uitbouw, de fractiewerking en de politieke actualiteit op.

Terwijl het congres en de politieke raad de grote politieke lijnen van Groen op lange termijn uitzetten, bewaakt het nationaal partijbestuur deze op korte termijn.

Profiel

Op dit Toekomstcongres verkiezen we acht van de veertien vrijwilligers voor het nationaal partijbestuur, waarvan maximaal de helft dezelfde genderidentiteit mag hebben. Deze vrijwilligers worden voorgedragen door de Provinciale Groepen, de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Jong Groen of Groen Plus.

Naast deze acht vrijwilligers verkiezen de provinciale groepen en de groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een later tijdstip elk ook nog één vrijwilliger. Samen met de nationale voorzitter, de ondervoorzitter, de fractieleiders, minister en/of staatssecretarissen vormen zij het hart van het nationaal partijbestuur.

Het partijbestuur bespreekt wekelijks de politieke agenda (zowel politiek-inhoudelijke dossiers als de politieke actualiteit). Het is dus belangrijk dat een lid:

 • de politieke actualiteit en de fractiewerkingen opvolgt,
 • inhoudelijke dossiers wil lezen en zich ertoe kan verhouden,
 • strategisch inzicht heeft,
 • probleemoplossend kan denken,
 • communicatieve feeling (intern en extern) heeft,
 • op lange termijn kan denken.

Partij-organisatie (op hoofdlijnen, niet operationeel) is de andere kerntaak van het partijbestuur. Daarom moet een lid:

 • zin hebben voor organisatieontwikkeling,
 • kennis of voeling hebben met het personeelsbeleid,
 • feeling hebben voor financieel beleid,
 • aandacht hebben voor partij-uitbouw / vrijwilligersbeleid.

Deze talenten zijn welkom als vrijwilliger in het partijbestuur:

 • Mee nadenken in het belang van de partij en de organisatie
 • Inzicht hebben in politieke strategie en communicatie
 • Info kunnen verwerken en je punt maken
 • Graag samenwerken met tal van mensen en persoonlijkheden
 • Mensen kunnen motiveren en overtuigen
 • Vertrouwelijk werken: gevoelige onderwerpen en discussies voer en houd je intern

Leden van het partijbestuur zijn lid van de Raad van Bestuur van Groenhuis vzw en ontvangen hiervoor een maandelijkse vergoeding van 650 euro bruto. Het mandaat geldt voor een periode van maximaal vijf jaar en verstrijkt maximaal zes maanden na de verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels Parlement.

Opgelet: de planning is indicatief. Voor elke verkiezing wordt het stemrecht afgesloten bij de start van de voorstelling van de eerste kandidaat. Kom op tijd als je zeker niets wil missen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente