28 maa 2011

Wouter De Vriendt

In januari werd Wouter De Vriendt (Groen!) gevraagd om commentaar te geven bij een item over de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) in het Radio 1 programma Peeters en Pichal. Daaruit bleek dat er bij de toekenning van de IGO nog heel wat fout loopt en dat velen niet weten dat er zoiets als een IGO bestaat. Wouter De Vriendt stelde hierover enkele parlementaire vragen aan Minister van Pensioenen Michel Daerden.

Onze pensioenen behoren tot de laagste in Europa en in de voorbije jaren bleek de regering onder leiding van premier Yves Leterme niet in staat om belangrijke beslissingen inzake pensioenen te nemen, zowel inzake hogere pensioenen als inzake maatregelen om de financiering van de pensioenen te verzekeren. Er zijn 2,3 miljoen gepensioneerden en bijna 600.000 onder hen leven in een armoederisico. Pensioenen en ook de IGO belangen dus heel wat mensen aan.

De IGO bestaat sinds 2001 kan voor vele gepensioneerden een dankbare aanvulling zijn op de eigen bestaansmiddelen. De Rijksdienst voor Pensioenen onderzoekt automatisch of iemand die op zijn 65ste op pensioen gaat, recht heeft op de IGO. Men onderzoekt vrij uitgebreid de bestaansmiddelen en ook de bezittingen, ook van diegene met wie eventueel wordt samengewoond. Wie vervroegd met pensioen gaat, en dat is de grootste groep, moest de IGO tot voor kort zelf aanvragen. In de herfst van 2010 kondigde Minister Daerden in het parlement aan dat ook voor die groep een automatisch onderzoek zou gebeuren zodra de gepensioneerde 65 jaar wordt. Bovendien beloofde hij retroactief te onderzoeken of zij die sinds de invoering van de IGO in 2001 vervroegd op pensioen gingen en 65 jaar zijn of ouder, aanspraak kunnen maken op de IGO.

Minister Daerden bevestigt nu dat men sinds oktober 2010 een automatisch onderzoek uitvoert bij mensen die 65 jaar worden om te weten of ze recht hebben op IGO, ook bij diegenen die vervroegd met pensioen gingen. Het is goed dat dit effectief wordt uitgevoerd, maar het gaat slechts om 300 onderzoeken per maand. Dat is enorm traag en Groen! vraagt dat het tempo opgedreven wordt. Daerden zegt ook dat het retroactief onderzoek voor +65-jarigen die vervroegd met pensioen gingen, gestart werd, maar hier blijft hij veel te vaag over.

Vele gepensioneerden zijn trouwens niet op de hoogte van het bestaan van de IGO. Dit bleek na afloop van het radioprogramma Peeters en Pichal. Wouter De Vriendt vroeg aan de Minister om een informatiecampagne via de media op te zetten. Minister Daerden kiest ervoor om via OCMWs, sociale diensten, ziekenfondsen en vakbonden een nieuwe infocampagne op te zetten, omdat men hem bij een mediacampagne anders electoraal belang zou verwijten. We zijn tevreden over de nieuw aangekondigde infocampagne en vragen dat deze snel wordt opgezet, maar indien deze onvoldoende effect zou hebben, moet toch een grotere mediacampagne overwogen worden.

Groen! wijst er ten slotte op dat het door de IGO gegarandeerde inkomen nog steeds onder de armoededrempel ligt. Voor een alleenstaande bedraagt het IGO 916 euro en de armoededrempel 992 euro. Voor een samenwonende bedraagt de IGO 610 euro en de armoededrempel 744 euro. De minister kondigt nu een verhoging van 2% aan, maar iedereen kan uitrekenen dat de armoededrempel dan nog niet gehaald wordt.

(Klik hier voor meer informatie over de IGO en het interview in Peeters en Pichal)

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren