09 mei 2011

Tramlijn Deurne-Wijnegem. Groen! gaat voor meer efficiëntie én meer inspraak

Groen! betreurt het uitstel voor de werken aan de aanleg van de tramlijn van Deurne naar Wijnegem. Groen! is altijd voorstander geweest van een snelle uitvoering van de tramverlengingen. Rond Antwerpen. Omdat ze integraal deel uitmaken van een duurzame oplossing voor de mobiliteitsproblemen rondom Antwerpen.

”Het probleem van de lang aanslepende procedures moet ten gronde aangepakt worden, vindt Vlaams parlementslid Mieke Vogels, daarom werkte ik actief mee in de commissie Sauwens en keurde de Groen! fractie unaniem een resolutie mee goed in het Vlaams Parlement om belangrijke infrastructuurprojecten sneller en efficiënter te laten verlopen. Voor ons kan dat perfect samengaan met meer en betere inspraak van de burgers. Het is veel beter de mensen in een vroeg stadium bij een project zoals een tramverlenging of de aanleg van een windmolenpark te betrekken, dan op het einde proceduregevechten aan te gaan voor de rechtbank”.

Maar intussen is een dik jaar verlopen en loopt de omzetting van de aanbevelingen van de commissie versnelling op haar beurt vertraging op. Men zoekt naar ‘quick wins’ in de procedure, maar op het vlak van het garanderen van meer inspraak in een vroege fase van een project, is er nog geen enkele vooruitgang geboekt.
”De oplossing van het probleem dat zich vandaag stelt is nochtans expliciet aan bod gekomen in de commissie, legt Mieke Vogels uit, en dat aan de hand van een vergelijking met de aanpak door de Nederlandse Raad van State. Voor projecten die in Nederland aangevochten worden bij de Raad van State, krijgt de rechter daar de bevoegdheid om beperkte bijsturingen voor te stellen en de overheid toe te laten kleinere fouten in een besluit te herstellen. Men noemt dat een ”bestuurlijke lus”. Concreet zou dat betekenen dat het probleem van het sluipverkeer alsnog onderzocht en terug gekoppeld wordt. Maar zonder dat daarvoor het hele tramproject moet geschrapt worden. In het Vlaams Parlement was er een ”kamerbrede” consensus voor deze manier van werken. Niets let ons om dit onmiddellijk in eigen wetgeving om te zetten”.

Groen! waarschuwt echter voor ondoordacht gebricoleer ter zake. Het voorstel van federaal minister Stefaan De Clerck om bepaalde projecten ‘immuun’ voor inspraak te verklaren is voor de Groenen geheel onaanvaardbaar. ”We zullen nooit meegaan in oplossingen die afbreuk doen aan de inspraak van burgers of actiecomités, verduidelijkt Mieke Vogels, tijdige en goede inspraak kan juist zorgen voor vlottere procedures. In die zin wijzen we ook alle voorstellen van nooddecreten of volmachtsbesluiten af. ”

”De Vlaamse regering gaat ook niet helemaal vrijuit in dit debacle, besluit Mieke Vogels, het is al te makkelijk alle schuld op het actiecomité of de Raad van State te schuiven. Binnen de huidige spelregels had men de milieu-effecten moeten onderzoeken van de bouwvergunning. Het probleem van het sluipverkeer had onderzocht moeten worden. Door dat bewust niet te doen, maakte men een grote vormfout en gaf men de Raad van State de pap in de mond. Op die manier verliest men nu nog veel meer tijd. En dat is ook niet de eerste keer”.

Overmorgen woensdag zal het Vlaams parlement een debat houden over de vernietiging bouwverguning tramlijn Deurne-Wijnegem.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren