05 apr 2017

An Moerenhout

In de Vlaamse Armoedemonitor 2017 is er geen spoor van de ’trendbreuk’ die N-VA-minister van Armoedebestrijding Homans in februari poneerde. "Er leven nog steeds 150.000 kinderen en 650.000 personen in een huishouden met een inkomen onder de armoederisico-drempel. Dat zijn onaanvaardbaar hoge en verontrustende aantallen voor een regio zoals Vlaanderen. Er zal pas sprake zijn van een trendbreuk in de cijfers, als er ook een trendbreuk in het beleid van Homans komt," zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

De studiedienst van de Vlaamse regering maakte de Vlaamse Armoedemonitor 2017 officieel bekend. Minister van Armoedebestrijding Homans (N-VA) beweerde in februari dat de cijfers van deze monitor bestempeld konden worden als een "trendbreuk". Nu de officiële cijfers bekend zijn, blijkt echter het tegendeel. De onderzoekers geven aan dat zowel het aantal kinderen in een huishouden met een inkomen onder het armoederisico drempel, als het aandeel personen met een inkomen onder de armoederisico drempel, stabiel bleven.

De Armoedemonitor toont zwart op wit dat er in 2015 zelfs 12 procent, meer dan 1 op 10 van de Vlaamse kinderen dus, in armoede leeft. "Dat zijn 150.000 kinderen. Met Groen vinden we het onbegrijpelijk dat deze Vlaamse regering geen topprioriteit maakt van de strijd tegen kinderarmoede. De regering beloofde om het aantal kinderen in armoede terug te brengen tot 60.000 in 2020, maar heeft er geen beleid rond. Veel woorden, maar geen daden. Deze Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V is niet consequent," aldus Moerenhout.

Ook het aandeel personen met een inkomen onder de armoederisico drempel blijft stabiel. "De regering verbond er zich toe om het aantal te verminderen tot 430.000 personen in 2020. Maar ook op dat vlak merken we dat de regering vandaag verder dan ooit van de eigen doelstelling staat. In 2015 leefden niet minder dan 650.000 Vlamingen met een inkomen onder de armoederisico drempel. Vooral eenoudergezinnen en alleenstaanden ondervinden een hoger risico dan gemiddeld."

"Minister Homans heeft als minister van Armoedebestrijding, als viceminister van de grootste Vlaamse partij, en als minister van Wonen, Inburgering en Gelijke Kansen, alle hefbomen in handen om oplossingen te brengen voor de kinderarmoede. Maar de minister laat het na. Het is geen kwestie van de kinderarmoede niet te kunnen bestrijden, maar wel van willen. Met Groen hopen we dat deze zoveelste alarmbel de regering van N-VA maar ook van CD&V en Open VLD wakker schudt. Een kentering in het beleid is urgent en noodzakelijk om een kentering in de armoedecijfers teweeg te kunnen brengen", besluit Groen-parlementslid An Moerenhout.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren