30 maa 2011

Kristof Calvo

De Kamercommissie Sociale Zaken boog zich gisteren over het wetsontwerp over het Interprofessioneel Akkoord (IPA). Van een echte discussie was echter geen sprake. Niet minder dan 30 amendementen van de Kamerleden Kristof Calvo (Groen!) en Georges Gilkinet (Ecolo) werden zonder veel debat weggestemd. “Een gemiste kans voor het parlement om werk te maken van sociale stabiliteit en vooruitgang voor de werknemers, die vandaag terecht verontwaardigd zijn over het bemiddelingsvoorstel van de regering”, menen Calvo en Gilkinet.

”Niemand verdedigde het voorstel, maar toch hielden de regeringspartijen krampachtig vast aan het regeringsvoorstel. Amendementen van Groen! en Ecolo zoals de afschaffing van de carensdag, een sterkere verhoging van het minimumloon en de afschaffing van de lagere minimumlonen voor jongeren vielen in dovemansoren. Eén voor één werden de voorstellen verwezen naar de Griekse kalender”, aldus Groen!-Kamerlid Kristof Calvo.

Eén van de groene voorstellen was de afschaffing van de carensdag, het feit dat arbeiders de eerste ziekte niet worden vergoed. Die afschaffing was nochtans voorzien in het akkoord onderhandeld door de sociale partners. De regering hernam dat voorstel echter niet. ”Nochtans is de carensdag echt niet meer van deze tijd. De afschaffing uitstellen is de onaanvaardbare discriminatie bestendigen. Blijkbaar beschouwt de regering arbeiders nog steeds als tweederangsburgers”, zegt Calvo.
Ook een ander belangrijk amendement van Groen! en Ecolo, een sterkere verhoging van de minimumlonen, werd weggestemd. ”Een verhoging was en is belangrijk om in te werken op de werkloosheidsval en om iets meer te doen voor de steeds groter wordende groep van werkende armen’, aldus Calvo.
Calvo stelde ook voor om via het IPA-wetsontwerp op te houden met lagere minimumlonen te hanteren voor werknemers jonger dan 21 jaar. Aangezien ook dat amendement werd weggestemd, zal het groene Kamerlid dan maar een wetsvoorstel indienen om de jeugdlonen alsnog te verhogen. ”Zo krijgen de andere fracties nog een tweede kans om hier iets aan te veranderen. Werken voor een minimumloon is sowieso al geen aantrekkelijk perspectief. Een nog lager loon toekennen op basis van leeftijd is discriminatoir”, meent Calvo.
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren