13 feb 2014

Freya Piryns

Senator Freya Piryns, die enkele maanden geleden mee het initiatief nam om het gevoelige debat over de uitbreiding van de wet op de euthanasie naar minderjarigen te heropenen in de Senaat, reageert positief op deze uitbreiding. Tegelijk stelt ze vast dat er nog lacunes zijn in de wetgeving rond een waardig levenseinde, die Groen wil wegwerken.

“Als politici is het niet onze taak om een waardeoordeel te vellen over hoe mensen willen sterven, met of zonder tussenkomst van anderen, met of zonder levensverkortende ingrepen. Het is wél onze taak om mensen het wetgevend kader te bieden zodat zij zelf, in alle vrijheid, kunnen beslissen over hun levenseinde. En dat moet ook kunnen voor wilsbekwame minderjarigen want op lijden staat geen leeftijd,” aldus senator Piryns die tevreden is dat de wet na maanden uitgebreide hoorzittingen met voor- en tegenstanders, is gestemd.

Met deze wet wordt eindelijk meer duidelijkheid geschept, want euthanasie bij minderjarigen gebeurt vandaag al maar zonder rechtszekerheid en veel vaagheid voor patiënt en arts. Bovendien was het voordien wel al bij wet geregeld dat een minderjarige patiënt levensverlengende medicijnen of zelfs voedsel en water kon weigeren maar niet dat hij om euthanasie kon vragen wat onlogisch was. Hieraan komt nu een einde. Groen blijft tegelijk voorstander van een permanente opvolging van alle wetgeving rond het levenseinde. Piryns: “Dat er een lacune in de wet is weggewerkt wat betreft minderjarigen wil niet zeggen dat alle problemen nu opgelost zijn. Er is nog steeds geen regeling voor mensen met dementie. Palliatieve zorgen en euthanasie worden nog steeds als tegengesteld aan elkaar beschouwd, terwijl het allebei mogelijke aspecten zijn van de zorg voor een goed levenseinde van de patiënt. Palliatieve sedatie wordt toegepast zonder duidelijk kader, er heerst nog steeds onduidelijkheid over de doorverwijsplicht van artsen en de informatie die een patiënt krijgt over alle opties bij het levenseinde is niet overal dezelfde.”

Groen heeft een wetsvoorstel dat de laatste lacunes in de huidige wetgeving wegwerkt. “Essentieel voor ons is dat we door het bundelen van alle mogelijke behandelingen het de patiënten makkelijker willen maken om zélf over hun levenseinde te beslissen. In ons wetsvoorstel zijn ook bepalingen rond wilsonbekwamen opgenomen. Hoewel er voor de meeste levenseindebeslissingen wel ergens een juridische grondslag kan worden gevonden, is het wettelijk kader voor zorgverlening bij het levenseinde op dit moment onvoldoende. En deze materie is te belangrijk en te gevoelig om in een schemerzone te blijven.”

Groen zal haar wetsvoorstel in de volgende legislatuur opnieuw op tafel leggen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren