08 jun 2011

Meyrem Almaci

Groen! is ontgoocheld in de aanbevelingen van de Europese Commissie. Ze bevatten weliswaar enkele interessante nieuwe ingrediënten, maar blijven globaal steken in een heel klassiek en verouderd verhaal van loutere uitgavenbeperking en het drukken van lonen. “De Commissie schuift recepten uit de vorige eeuw naar voren. Anno 2011 staan we voor heel wat nieuwe uitdagingen zoals de vergroening van onze economie en het aanpakken van de vergrijzing,” reageert Meyrem Almaci, kamerlid voor Groen!. “Nu enkel gaan besparen en niet investeren is heel slecht voor onze economie en welvaart.”

Een centrale aanbeveling van de Europese Commissie is dat ons land dringend de lasten op arbeid moet verlagen en dit onder meer compenseren door fiscaliteit rond milieuvervuilende activiteiten. De Commissie vraagt om de lastenverlaging te concentreren rond de lagere lonen. ”Dit is exact wat Groen! vorige week in haar budgettair plan aan formateur Di Rupo heeft voorgelegd,” zegt Groen! fractieleidster Meyrem Almaci: ”De Commissie merkt terecht op dat in ons land de verhouding tussen lasten op arbeid en op milieuvervuilende activiteiten het meest scheefgetrokken is van alle lidstaten. Laat ons dus dringend de lasten op arbeid significant verlagen, bijvoorbeeld met 1% van het BBP en die op milieuvervuilende activiteiten verhogen. Zo creëren we volgens het Planbureau 70.000 arbeidsplaatsen en verkleinen we de werkloosheidsval. De kostprijs daarvan kunnen we dan onder meer compenseren door het hervormen van de fiscale aftrek voor bedrijfswagens, terugverdieneffecten, ... Dit soort lastenverlaging is aan de orde, een aanval op de automatische loonindexering is dat hoegenaamd niet.”

Groen! onderschrijft ook de aanbeveling van de Commissie om de Belgische energiemarkt verder te hervormen. ”De Commissie vraagt om de competitie op de elektriciteitsmarkt te verhogen. Dat doe je dus niet door een quasi-monopolie in stand te houden en de productie geconcentreerd te houden in grote kerncentrales. We moeten meer producenten op de markt krijgen, vooral door een sterke ondersteuning van investeringen in duurzame, gedecentraliseerde energieproductie,” aldus Almaci. Net als de groenen vraagt de Commissie ook om de macht van regulatoren als de CREG te versterken zodat ze meer greep krijgen op de hoge elektriciteitsprijzen in ons land.

Voor het overige lezen de aanbevelingen van de Commissie te vaak als oude neoliberale recepten voor nieuwe uitdagingen. ”Het is ontstellend om vast te stellen dat de Commissie, na het uitbreken van de financiële en economische crisis, nog steeds hetzelfde riedeltje afdraait van besparingen louter aan de uitgavenzijde van de begroting en neerwaartse concurrentie tussen lidstaten,” vindt Almaci. Groen! is van oordeel dat de sanering van de Belgische begroting niet enkel kan door de uitgaven te beperken, maar dat er tegelijk moet geïnvesteerd worden. Anders bereiden we de economie van morgen niet voor.

Ronduit ongelukkig is Groen! met de aanbevelingen rond het loon- en arbeidsmarktbeleid. ”De Commissie gaat hier een paar keer te kort door de bocht,” reageert Almaci. ”Jongerenwerkloosheid aanpakken door de werkloosheidsuitkeringen te verminderen in de tijd, is simplistisch. De Commissie vindt het blijkbaar minder belangrijk om te investeren in jobs en geschikte opleidingen voor deze jongeren, want daar zegt ze niks over. De commissie merkt op dat er een ernstig probleem is met de werkloosheid van niet-EU burgers, maar ook hier doet ze geen concrete aanbevelingen, bijvoorbeeld rond gelijke kansen of discriminatie op de arbeidsmarkt. Deze lacunes in het rapport van de Commissie zijn een illustratie dat er nog flink wat werk is om de EU ook op sociaal vlak sterker uit te bouwen.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren