11 maa 2013

Uitspraken De Gucht en Beke beste argument voor brede onderzoekscommissie

Het nieuws van de dag was niet te vinden in de contracten tussen ACW en Belfius, maar was de uithaal van Europees commissaris en toenmalig minister Karel De Gucht (Open Vld), die sprak over chantage van CD&V en ACW, en niet werd tegengesproken door CD&V-voorzitter Wouter Beke. Beke verweet De Gucht wel niet deontologisch te handelen. 'Daaruit blijkt dat iedereen een eigen versie heeft van de tweede redding van Dexia. De enige manier om te achterhalen wat de echte waarheid is, is een parlementaire onderzoekscommissie naar alle losse eindjes.”

De tweede redding van Dexia mocht nooit onderdeel uitmaken van het onderzoek van de bijzondere Dexiacommissie. Het was ook maar een bijzondere commissie, geen onderzoekscommissie met de nodige wapens zoals de mogelijkheid om mensen van hun beroepsgeheim te ontheffen of onder ede met elkaar te confronteren.

De miljardenfactuur van Dexia , de besparingspolitiek die er noodgedwongen uit voorvloeit ( een extra tekort van 2,9 miljard door de herkapitalisering van vorig jaar) en de vele onbeantwoorde vragen over politieke belangenvermenging rechtvaardigen een echte en brede onderzoekscommissie. ”De miserie en de factuur komt uiteindelijk bij de gewone man terecht. De burger heeft recht op de volledige waardheid. ”

De experten va de bijzonder commissie hebben de parlementairen aangemaand zelfs verder te gaan en burgerrechtelijke en strafrechtelijke procedures op te starten. De inzage van de commerciële deal is slecht een van de vele losse eindjes die verder onderzoek verdienen. Het wordt hoog tijd dat we weten waarom, en dat we inzicht krijgen in de gebeurtenissen rond de tweede redding. Wie niks te verbergen heeft, heeft niks te verliezen. Wees welkom Yves Leterme, Didier Reynders en Karel De Gucht om uw rol in het hele spel nader toe te lichten.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente