10 apr 2013

Uplace: “Nieuwe megashoppingcentra staan haaks op de ruimtelijke ordening die de Vlaming wil”

De komst van het megashoppincentrum Uplace zal heel wat extra auto’s met zich meebrengen: 8 miljoen bezoekers per jaar, wat neerkomt op 25.000 voertuigbewegingen per dag. Maar er staat nu al elke dag file op de Brusselse Ring. En het is over diezelfde Ring dat de auto’s moeten rijden die naar Uplace willen gaan. Dat betekent een regelrecht verkeersinfarct, elke dag opnieuw. Bovendien haalt Vlaanderen nu al de Europese normen inzake luchtkwaliteit (fijn stof, stikstofoxiden, enz.) niet. Zeker in de regio rond de terreinen van Uplace worden de normen elk jaar opnieuw overschreden.

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) vreest dat eens de plannen voor de verkeersontsluiting van Uplace rond zijn, milieuminister Schauvliege de milieuvergunning opnieuw zal toekennen. De Raad van State heeft immers die milieuvergunning geschorst, omdat er teveel onduidelijkheid bestond over de verkeersontsluiting van het project. Intussen wordt alles in het werk gesteld om het dossier rond te krijgen.

Sanctorum: ”De politieke druk om Uplace te realiseren is erg groot. Indien de Vlaamse regering dezelfde energie zou opbrengen voor andere dossiers, dan zou Vlaanderen er anders uitzien. Het is erg om te moeten vaststellen dat er onvoldoende budget is voor scholen voor onze kinderen, maar voor Uplace zonder probleem middelen worden vrijgemaakt, namelijk 45 miljoen euro. Ook wat openbaar vervoer betreft is de vergelijking schrijnend: bussen van De Lijn worden geschrapt, de ontevredenheid bij de reizigers neemt toe, maar er is wel extra geld voor extra bussen voor Uplace (jaarlijks 2,5 miljoen euro vanaf 2015).

De centrale vraag is: willen we die megashoppingcentra wel?. Of leren we uit het verleden en het buitenland dat dit een winkelmodel van het verleden? Gaan we voor een sterk winkelaanbod in de steden in plaats van een nieuwe kunstmatige stad te bouwen? Uit enquêtes blijkt ook dat de het bouwen van nieuwe megashoppingcentra haaks staat op de kijk van de Vlaming op ruimtelijke ordening (enquête ”Ruimte voor Morgen” van de Vlaamse overheid). ”En in theorie wil de Vlaamse regering zelf geen grootschalige winkelprojecten die veel verkeer aantrekken (zie de winkelnota van minister-president Kris Peeters en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen van minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters). Met welke legitimiteit wil de Vlaamse regering dan Uplace laten bouwen?” vraagt Sanctorum zich af.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren