03 dec 2015

Uplace: "Nog meer anti-klimaatbeleid"

“De beslissing van de Vlaamse regering rond is een zoveelste staaltje "anti-klimaatbeleid" van de Vlaamse regering”, zegt Hermes Sanctorum.

“De regering zet door met een megalomaan project waartegen zeer breed protest bestaat van middenstandorganisaties tot milieuverenigingen, van academici tot politici van meerderheid én oppositie. Toch betonneert de Vlaamse regering Uplace elke keer verder, tegen de wil van de samenleving in".

Hermes Sanctorum: “Alle wereldleiders discussiëren vandaag over een vermindering van de CO2-uitstoot, maar intussen zet de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V wel het licht op groen voor Uplace, een project dat meer files zal veroorzaken en dus meer CO2".

"Niet alleen op de grote lijnen voor de toekomst (klimaatakkoord) maar ook in de zeer concrete dossiers zoals Uplace voert deze Vlaamse regering stilaan een anti-klimaatbeleid", besluit Sanctorum.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente