Ik ben op vakantie. Kan iemand in mijn plaats gaan stemmen?

Ben je op reis op verkiezingsdag (of om andere privéredenen in het buitenland)? Dan kan je iemand anders in jouw plaats laten stemmen. Je kan met andere woorden iemand 'volmacht' geven.

Hoe ga je te werk?
  • Ga naar het gemeentehuis voor een attest van een tijdelijk verblijf in het buitenland.
  • Daar geef je de nodige bewijsstukken af, bijvoorbeeld reistickets, of teken je een verklaring op erewoord.
  • Je vult er ook het volmachtformulier in. Meer info hierover vind je hier.

Zal je in het buitenland zijn voor je werk? Ook dan moet je iemand een volmacht geven om in jouw plaats te stemmen. Vraag daarvoor een attest van je werkgever als bewijs.

Aan wie kan je volmacht geven?

Dat kan aan eender welke kiezer die in dezelfde kieskring (provincie of Brussels Gewest) als jij woont.

 Meer info over wie je volmacht kan geven, vind je hier.

Wat moet die persoon (de 'volmachtkrijger') meenemen naar het stembureau?

Om voor jou te kunnen stemmen, moet de volmachtkrijger op de dag van de verkiezingen in het bezit te zijn van:

  1. het door jou ingevulde volmachtformulier (zie 'hoe ga je te werk' bovenaan)
  2. jouw attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (zie 'hoe ga je te werk' bovenaan)
  3. jouw oproepingsbrief (op zich volstaat het dat de persoon weet waar wanneer te zijn, de brief zelf is niet nodig)
  4. hun eigen identiteitskaart
  5. hun eigen oproepingsbrief (met het bewijs dat die persoon al heeft gestemd)
Opgelet: op vakantie in België?

Er zijn jammer genoeg geen wettelijke bepalingen om te stemmen bij volmacht wanneer je op vakantie bent binnen België. Je kan je afwezigheid laten wettigen door de vrederechter die bevoegd is voor jouw gemeente. Voeg documenten toe die bewijzen dat je op vakantie bent op de dag van de verkiezingen. Als de vrederechter jouw argumenten aanvaardt, bent je gewettigd afwezig.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?