18 jun 2013

Van Besien: "Wat koopt burger met competitiviteitspact zonder doelstelling noch deadline?"

“Het is een goede zaak dat de federale overheid en de regionale regeringen besloten hebben samen te werken, maar wat mij verontrust is dat er geen timing en geen concrete doelstelling werd afgesproken,” aldus voorzitter Wouter Van Besien. “Onze regeringen lijken niet te beseffen hoe dringend deze crisis is voor de burgers die roepen om jobs en een betaalbaar leven. Voor Groen moet dit pact voor 21 juli concreet worden ingevuld en tot 30.000 extra jobs leiden, via 600 miljoen lastenverlagingen.”

2013 dreigt een kopie te worden van het economisch rampjaar 2012. De voorspellingen van de Nationale Bank, de Europese Commissie en het Planbureau voor 2013 zijn rampzalig met een dreigende nulgroei. Er verdwijnen dit jaar 17.700 banen . De jeugdwerkloosheid piekt inmiddels op 12.7%. Deze alarmerende cijfers vereisen snelle actie. De urgentie om uit de startblokken te schieten en om doortastende maatregelen te nemen is huizenhoog. ”Maar onze regeringen missen blijkbaar die sense of urgency,” aldus Van Besien.

Een pact vooropstellen zonder een concrete doelstelling en een timing, is een teken van een gebrek aan daadkracht. ”Het schept geen vertrouwen, noch voor de werkgevers, noch voor de werknemers,” betreurt Van Besien. ”En dat terwijl alle indicatoren in het rood staan en we om de zes maanden geconfronteerd worden met een nieuwe besparingsoefening. De burgers verwachten terecht een duidelijk engagement van haar overheden. Het signaal dat zij vandaag hebben uitgezonden, volstaat niet.”

Volgens Groen is er nood aan een duidelijke doelstelling inzake jobcreatie. Met het plan van de groenen kunnen er 30.000 jobs gecreëerd worden, via een loonlastenverlaging van 600 miljoen euro die tegelijkertijd de koopkracht van de mensen beschermt. De ene helft van die verlaging gaat naar de werknemer, de andere helft naar de werkgever. ”De vraag is: gaan we blijven meegaan in de neerwaartse spiraal van steeds nieuwe besparingen die enkel leiden tot meer ontslagen of ondernemen we eindelijk actie om ons hieruit te bevrijden door nieuwe werkgelegenheid te creëren?” stelt Van Besien. Groen kiest alvast voor het laatste.

<br />

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK