28 jan 2014

Vandeurzen bevestigt besparingen op incontinentiemateriaal

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) schaart zich achter de beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om de terugbetaling van luiers voor volledig incontinente mensen met 40% te verminderen. Voor ongeveer 10.000 mensen betekent dit een meerkost van ongeveer 350 euro per jaar. “Een besparing op kap van de allerzwaksten,” reageert Mieke Vogels, Vlaams parlementslid van Groen, verontwaardigd. “Dit roept herinneringen op aan de besparingen op luiers in woonzorgcentra.”

Iemand die volledig incontinent is, heeft elke dag minimum 5 grote luiers nodig om zijn behoefte op te vangen. Zo’n luier kost (minimum) 1 euro. Dit betekent een jaarlijkse kost van 1.825 euro. Het VAPH voorzag hier een tegemoetkoming voor van 895,48 euro. Daarnaast was er een forfait van het RIZIV. De betrokkene zelf restte een jaarlijkse kost van minstens 500 euro. Sinds 1 januari 2014 vermindert het VAPH zijn tussenkomst voor personen die volledig incontinent zijn tot 555 euro.

Deze maatregel kan worden toegepast bij 10.000 mensen, wat een extra jaarbudget oplevert van 3,5 miljoen euro.

Vlaams Parlementslid Mieke Vogels, die de zaak aankaartte in de commissie welzijn, vindt het immoreel om te besparen op iets dat zo gevoelig ligt als incontinentie. “Bovendien is deze besparing voor het VAPH en de sector in nood een druppel op een hete plaat. Voor de minst gegoede getroffenen is het echter een zware aderlating in hun al precaire financiële situatie. Ook voor veel mantelzorgers van personen met een handicap is het een klap in het gezicht. Door de lange wachtlijsten krijgen zij van het VAPH vaak een afwijzing om hun jarenlange vrijwillige en onbezoldigde mantelzorg over te nemen. Die mantelzorg – vaak door niet-familieleden – wordt dan als het ware onbezoldigde dwangarbeid. Nu perst men daar bovenop nog wat besparing uit diezelfde, al zwaar belaste, groep.”

De beslissing om te besparen op incontinentiemateriaal komt er na een onderzoek van het VAPH. Dat stelt dat er niet langer een onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die hun plas niet kunnen ophouden en zij die ook hun ontlasting niet kunnen controleren. Vogels: “Wij gaan toch ook niet tweemaal naar het toilet voor die twee boodschappen, klinkt de kromme redenering. Vijf luiers per dag voor een volwassen man die zijn stoelgang niet kan controleren, is op zich al een krappe berekening. Het is dan ook bijzonder cynisch dat het Vlaams agentschap hierop gaat besparen.”

Minister Vandeurzen wijst er op dat iemand die de kosten voor zijn luiers niet kan betalen altijd een dossier kan indienen bij de bijzondere beroepscommissie (BBC). “Dit staat haaks op de automatische rechtentoekenning die de regering belooft,” stelt Vogels. “Hiermee hervallen we in logge procedures. Bovendien moeten mensen met een incontinentieprobleem al hun schroom overwinnen, en hun gevoelige probleem in geuren en kleuren uit de doeken doen. Ik vertel u: er is niemand die voor zijn plezier incontinentiemateriaal aanvraagt. Met de omweg via de BBC wordt de terugbetaling zo omslachtig gemaakt dat steeds minder mensen er gebruik van (kunnen) maken. Een besparing in mineur.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren