13 sep 2016

Vandeurzen moet kentering in beleid maken na overlijden Jordy Brouillard

Voor Groen-parlementslid Elke Van den Brandt was het antwoord van Welzijnsminister Jo Vandeurzen, in het commissiedebat dinsdag over het overlijden van Jordy Brouillard, onvoldoende.

"De hele commissie is aangeslagen door het overlijden, ook de minister. Maar dit moet ook een kentering in het beleid geven, en die heb ik niet gehoord van de minister”, zegt Elke Van den Brandt. “De minister moet de trajectbegeleiders invoeren. Hij moet zorgen voor voldoende plaatsen in de jeugdhulp, zodat een jongere die uit de hulp komt, terug kan en niet meteen zonder plek komt te zitten. Vandeurzen moet ook meer ruimte maken voor begeleid zelfstandig wonen. En de minister moet mee zijn schouders zetten onder een juridisch kader dat, in uitzonderlijke situaties, ook hulp verplicht voor jongeren die 18 geworden zijn”.

“De minister moet de beloftes die hij eerder maakte, ook uitvoeren. Hij heeft veel plannen, maar die moeten nu eindelijk realiteit worden. De minister moet daarvoor de budgetten voorzien en een concrete kalender aan het parlement geven”, zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt, die aan het slot van het commissiedebat een motie in die zin indiende.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK